icon

Waarde onteigende gronden mede bepaald door bestemmingswijziging omringende gronden

Op 14 februari 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vraag of de waarde van onteigende gronden mede mag worden bepaald door een verwachte bestemmingswijziging van omringende of aanliggende gronden.

In deze zaak is grond onteigend ten behoeve van de aanleg van een N-weg. Nadat de onteigening is uitgesproken gaat het in dit arrest om de waarde van het onteigende en of bij het bepalen daarvan rekening mag worden gehouden met de verwachte bestemmingswijziging van aangrenzende gronden naar een woonbestemming.

Nadat het Hof heeft geoordeeld dat hiermee geen rekening mag worden gehouden oordeelt de Hoge Raad als volgt:

“Aldus heeft het hof miskend dat de waarde van het onteigende mede wordt bepaald door een voldoende reële verwachting over een wijziging van de bestemming van het onteigende, waarvan ook sprake kan zijn indien deze verwachting haar grond vindt in een verwachte wijziging van de bestemming van omringende of aanliggende gronden. Dit geldt ook indien het onteigende geen onderdeel uitmaakt van een complex waartoe mede de omringende of aanliggende gronden behoren.”

Bij het bepalen van de waarde van het onteigende kan dus de verwachting dat aanliggende gronden door een bestemmingswijziging een woonbestemming verkrijgen mede van invloed zijn.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Waarde onteigende gronden mede bepaald door bestemmingswijziging omringende gronden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief