icon

Wieringa gaat samenwerken met Hoffmann Bedrijfsrecherche

Het doet ons plezier te kunnen aankondigen dat Wieringa een samenwerking is aangegaan met Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. te Almere. Hoffmann is het toonaangevende particuliere recherchebureau in Nederland. Het bureau is in het hele land actief op het gebied van onderzoek naar en preventie van fraude op alle mogelijke gebieden binnen bedrijven en instellingen. Hoffmann heeft drie afdelingen: Bedrijfsrecherche, ICT-Security en Consultancy & Opleidingen. Deze afdelingen werken nauw samen en vullen elkaar perfect aan. Kijk voor meer informatie op de website van Hoffmann Bedrijfsrecherche.

De samenwerking met Wieringa zal gericht zijn op een wederzijds preferred supplier-schap. Waar onze cliënten vragen hebben of problemen ondervinden op het gebied van beveiliging en fraude(preventie) kunnen wij ze via korte lijnen in contact brengen met de juiste personen bij Hoffmann. Omgekeerd zullen wij cliënten van Hoffmann waar gewenst bijstaan bij de juridische opvolging van ontdekte fraudegevallen, bij het leggen van beslag, problemen rond een concurrentiebeding, etc.

Daarnaast zullen Wieringa en Hoffmann wederzijds ook bijdragen aan vergroting van kennis op elkaars vakgebied. Een deel daarvan zullen wij ook delen met elkaars cliënten. In de weblog van Wieringa zullen nu en dan bijdragen van Hoffman verschijnen en in Hoffmann’s digitale nieuwsbrief komen artikelen van Wieringa.
Lex Bruinhof: “Wij komen bij onze cliënten regelmatig problemen tegen op het gebied van (cyber)security, overtreden concurrentiebedingen, vermoedens van fraude, enzovoort. Het is prettig dat wij daar via Hoffmann snel, deskundig en praktisch oplossingen bij kunnen bieden.”
Richard Franken, directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.: “De resultaten van onze onderzoeken geven vaak aanleiding tot juridische actie. Door de korte lijnen die wij nu met Wieringa hebben kan dat snel worden gerealiseerd.”

Binnenkort kunt u de eerste bijdrage van Hoffmann op onze weblog en in onze nieuwsbrief verwachten!


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Wieringa gaat samenwerken met Hoffmann Bedrijfsrecherche

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief