icon

Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening bij tegenstrijdigheid

Op 1 november 2013 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over splitsing in apparementsrechten. De vraag was wat er moet gebeuren wanneer splitsingsakte en splitsingstekening tegenstrijdig zijn en of de rechter bij de uitleg van deze documenten gebruik mag maken van stukken die niet zijn ingeschreven in openbare registers.

Concreet ging het om een over de vraag of bepaalde gedeelten en zaken van een gebouw moesten worden aangemerkt als bestemd voor gemeenschappelijk gebruik of voor privégebruik.

De Hoge Raad oordeelde: “De rechtszekerheid vergt dat voor de vaststelling van hetgeen tot de privégedeelten respectievelijk tot de gemeenschappelijke gedeelten behoort, slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. Het hof heeft dan ook van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door voor zijn oordeel welke gedeelten gemeenschappelijk zijn, mede betekenis toe te kennen aan andere dan in de openbare registers ingeschreven stukken, waarnaar niet in de splitsingsstukken wordt verwezen.”

Bij het beantwoorden van de vraag of een gedeelte van een gebouw al dan niet behoort tot de gemeenschappelijke ruimte mag dus in beginsel alleen acht worden geslagen op de splitsingsakte en de splitsingstekening zoals deze zijn ingeschreven in de openbare registers.

En welke van de twee gaat nu vóór bij tegenstrijdigheid? In dat verband oordeelde de Hoge Raad dat er niet op voorhand van kan worden uitgegaan dat hetzij de splitsingsakte hetzij de splitsingstekening de bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan juist weergeeft. De rechter zal aan de hand van de aan de splitsingsstukken te ontlenen aanwijzingen moeten bepalen of doorslaggevend gewicht toekomt aan de akte van splitsing dan wel aan de splitsingstekening.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitleg splitsingsakte en splitsingstekening bij tegenstrijdigheid

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief