icon

Curatoren en de boedel

Er wordt bijna geen of misschien wel geen gesprek door curatoren gevoerd waarin het woord boedel niet valt. Het draait allemaal om de boedel en de belangen daarvan. Maar wat houdt deze term nu eigenlijk in?

De term boedel komen we op allerlei plaatsen in de Faillissementswet tegen. Een definitie of omschrijving van de term boedel wordt echter niet gegeven. Uit de context van de Faillissementswet wordt wel duidelijk dat met de boedel wordt bedoeld hetgeen in artikel 20 Faillissementswet is omschreven als: het gehele vermogen van de schuldenaar ten tijde van de faillietverklaring, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Het vermogen in artikel 20 Faillissementswet heeft slechts betrekking op de activa, dat wil zeggen op de goederen die strekken tot verhaal als bedoeld in artikel 3:276 BW. De boedel bestaat dus uit het totaal van goederen waar het faillissementsbeslag op rust.

De harde regel van artikel 20 Faillissementswet kent een aantal uitzonderingen. Een aantal goederen blijven buiten het faillissement en vallen dus niet in de boedel. Ten aanzien van deze goederen blijft de schuldenaar ook beschikkingsbevoegd. Hij kan deze goederen bijvoorbeeld nog steeds vervreemden of bezwaren. Een voorbeeld van een goed dat buiten de boedel valt zijn de gelden die aan gefailleerde worden verstrekt ter voldoening aan een wettelijke onderhoudsplicht of (onder voorwaarden) een aanspraak op het tegoed van een lijfrentespaarrekening.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Curatoren en de boedel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief