icon

Bestemmingsplanonderdeel woningbouw bij Schiphol vernietigd

Het plan is dat er in de toekomst 680 woningen nabij Schiphol worden gebouwd. De raad van de gemeente Haarlemmermeer heeft hiervoor het bestemmingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden-Oost' vastgesteld, waarin hij een aantal wijzigingsbevoegdheden heeft opgenomen.

Op 2 april 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan. Het realiseren van nieuwe woningen bij Schiphol moet naar het oordeel van de Afdeling op zich kunnen, mits voor de toekomstige bewoners ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd'. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat daarvan de gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van Schiphol. Dit vergt zorgvuldig onderzoek.

De raad had dit echter onvoldoende onderzocht wat betreft het proefdraaien van vliegtuigen door Schiphol. In de nabijheid van de geplande woningen bevindt zich een proefdraaiplaats. Hier worden vliegtuigen met de vereiste milieuvergunning proefgedraaid. De raad ging ervan uit dat geen geluidsonderzoeken nodig zijn omdat het proefdraaien op ruime afstand van de geplande woningen gebeurt. De Afdeling denkt daar anders over: de raad had onderzoek moeten doen naar de maximale geluidniveaus op de gevels van de voorziene woningen als gevolg van het proefdraaien. En omdat dergelijk onderzoek ontbreekt, is het niet duidelijk wat de geluidsbelasting op de gevels van de woningen als gevolg van het proefdraaien zal zijn. Daardoor is niet verzekerd dat er enerzijds voor de toekomstige bewoners een aanvaardbaar woon- en leefklimaat zal ontstaan, anderzijds wat de gevolgen voor de bedrijfsvoering van Schiphol zullen zijn.

Kortom: de Afdeling vernietigt dit planonderdeel (ABRS 2 april 2014, zaaknr. 201308233). De raad zal alsnog door middel van onderzoeksrapporten moeten aantonen dat er voor de woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd. De praktijk leert dat de Afdeling streng toeziet op de uitvoering van dit soort onderzoeken. Gemeenten doen er derhalve goed aan bij twijfel altijd een onderzoek te laten uitvoeren.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestemmingsplanonderdeel woningbouw bij Schiphol vernietigd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief