icon

Gestaakte hennepkwekerij reden voor ontruiming?

Zoals reeds eerder door ons besproken geeft de aanwezigheid van een hennepplantage in het gehuurde doorgaans voldoende reden om de huurovereenkomst te kunnen ontbinden wegens wanprestatie.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden diende recent de vraag te beantwoorden of dit anders is indien de hennepkweek reeds geruime tijd is gestaakt, en de kwekerij slechts één oogst destijds heeft opgeleverd.

Het hof oordeelt in zijn arrest dat het toelaten van de exploitatie van een hennepplantage met een omvang van in dit geval 50 planten een zodanig ernstige tekortkoming van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen als huurder oplevert, dat ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Daaraan staat niet in de weg dat de plantage ten tijde van ontdekking niet meer in gebruik was en dat sommige apparatuur reeds verwijderd was, aldus het hof.

Ook staat daaraan niet in de weg dat er volgens de huurder maar één keer geoogst is en dat dit twee jaar voor ontdekking van de plantage was. Het hof acht het evenmin relevant of de huurder zelf werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van het inrichten, kweken of oogsten. De aard van dit gebruik brengt risico's mee voor het gehuurde en de woonomgeving als gevolg van een hoog vochtgehalte en stroomgebruik. Voor de ernst van deze gevaarzetting is voorts niet relevant dat het risico zich niet heeft gerealiseerd, aldus het hof.

De huurder voert nog aan dat ontbinding van de huurovereenkomst tot gevolg heeft dat hij op straat komt te staan, niet in aanmerking zal komen voor een nieuwe woning in de sociale huursector, dat zijn uitkering wordt stopgezet en dat hij de omgangsregeling met zijn kinderen niet kan nakomen. Het hof is echter van oordeel dat deze gevolgen geheel en al in de risicosfeer van de huurder liggen, en niet meebrengen dat de gevorderde ontbinding niet gerechtvaardigd zou zijn.

Kortom, de aanwezigheid van een hennepplantage levert ook voldoende grond op voor ontbinding van de huurovereenkomst (en daarmee dus ontruiming van het gehuurde), ook als de hennepkweek slechts eenmalig een oogst heeft opgeleverd en de kweek reeds geruime tijd is beëindigd.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Gestaakte hennepkwekerij reden voor ontruiming?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief