icon

Illegale hobby reden voor ontslag

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat verdenking van een werknemer van een strafbaar feit, ontstaan door het uitoefenen van een (illegale) hobby van die werknemer, reden kan zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Volgens vaste jurisprudentie vormt werkverzuim als gevolg van een strafrechtelijke verdenking of veroordeling niet altijd een reden voor ontslag of ontbinding. Dit zal steeds afhangen van de omstandigheden van het geval, waaronder de aanwezigheid van een verband tussen het strafbare feit en de werkzaamheden van de werknemer.

De rechtbank oordeelde dat in het onderhavige geval sprake was van een bijzondere omstandigheid doordat de illegale hobby en de werkzaamheden van de werknemer met elkaar in verband stonden.

De werknemer, een 40-jarige engineer in dienst van een vliegtuigontwikkelaar, was geïnteresseerd in pyrotechniek (pyrotechniek is de kunst van het vuurwerk maken). In september 2013 had deze werknemer een vuurwerkcreatie aan het hekwerk van de Koninklijke Marechaussee bevestigd om deze te testen. Na het vinden van de creatie door de Koninklijke Marechaussee was de werknemer aangehouden en in verzekering gesteld voor het in bezit hebben van een pyrotechnisch mengsel/vuurwerk.

Nog voor de uitkomst van de strafzaak besloot de werkgever een ontbindingsprocedure te starten tegen de creatieve werknemer. “Er is sprake van een ernstige, onherstelbare vertrouwensbreuk'', aldus de werkgever. Volgens de werkgever gingen de houding en het gedrag van de werknemer niet samen met de werkzaamheden in de luchtvaartbranche, waar veiligheid één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste voorwaarde is. Werknemer liet zich echter tijdens de zitting van zijn beste kant zien en beweerde zijn hobby te hebben afgezworen. Volgens de werknemer was hij naïef en onverstandig geweest en hij stelde zich ervan bewust te zijn dat dit nooit meer kan en mag gebeuren. Mocht het toch tot een ontslag komen, dan verzocht de werknemer wel een forse ontslagvergoeding gezien het feit dat de werkgever onzorgvuldig en in strijd met ‘‘goed werkgeverschap'' zou hebben gehandeld.

De rechtbank motiveerde echter als volgt: “Het gedrag van werknemer komt volledig voor zijn rekening en risico (…) In die zin speelt het een rol dat werkgever zich bezighoudt met technologische dienstverlening in de lucht- en ruimtevaart. Juist in die lucht- en ruimtevaart liggen onderwerpen als het experimenteren met vuurwerk, pyrotechniek of zich anderszins bezighouden met explosieven of middelen, erg gevoelig''.

Indien werknemer werkzaam was geweest in bijvoorbeeld een bakkerij dan hadden de kaarten waarschijnlijk anders gelegen. Voor deze werknemer had het ook zonder waarschuwing duidelijk moeten zijn dat zijn gedrag niet door de beugel kon. De rechtbank wees het ontbindingsverzoek toe en verbond aan het ontslag een (bescheiden) ontbindingsvergoeding, gelet op de langdurige arbeidsrelatie (namelijk meer dan 20 jaar) en de positie van de werknemer op de arbeidsmarkt.

Kijk als werkgever dus altijd goed naar de aard van het strafbare feit waarvan uw werknemer wordt verdacht, wellicht is er toch reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

(Deze blog is tot stand gekomen met medewerking van Yannick Herman, student-stagiaire)


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Illegale hobby reden voor ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief