icon

Aanbeveling Europese Commissie: bevorderen vroegtijdige herstructurering om insolventie te voorkomen

Op 12 maart jl. heeft de Europese Commissie een aanbeveling gedaan inzake een nieuwe aanpak om ondernemingen binnen de EU te redden en insolventie te voorkomen. Zij heeft daartoe een aantal gemeenschappelijke beginselen vastgesteld voor nationale insolventieprocedures, die betrekking hebben op ondernemingen in financiële problemen.

Dat het insolventie-vraagstuk leeft is geen verrassing. Het dieptepunt van de crisis lijkt dan wel voorbij, faillissementen zijn echter aan de orde van de dag. Jaarlijks gaan in de EU zo'n 200.000 ondernemingen failliet. Dit aantal is verdubbeld sinds het begin van de crisis en de verwachting is dat dit aantal ook in 2014 zal oplopen. Vorig jaar werd een publieke raadpleging gehouden over een Europese aanpak van insolventie en in 2012 is al een voorstel gedaan om de bestaande EU-regels inzake grensoverschrijdende insolventie te herzien. Het Europees Parlement keurde dit voorstel onlangs goed.

De aanbeveling van de Europese Commissie strekt ertoe herstructurering van levensvatbare ondernemingen in een vroeg stadium te bevorderen. Deze ondernemingen kunnen op die manier actief blijven, waardoor de werkgelegenheid en de waarde van de ondernemingen behouden blijft. In de bestaande nationale insolventieprocedures ligt echter veelal het accent op liquidatie in plaats van op herstructurering. Vroege herstructurering is in meerdere EU-lidstaten duur, inefficiënt en soms zelfs niet mogelijk. Bovendien bestaan er vele verschillen tussen de nationale stelsels, wat tot onduidelijkheid leidt bij faillissementen met een grensoverschrijdend aspect.

Volgens de Europese Commissie moet het makkelijker worden voor (eerlijke) ondernemers, die niet frauduleus failliet zijn gegaan, om een ‘tweede kans' te krijgen en zo een nieuwe onderneming op te starten. Het zou voor hen daarom eenvoudiger, goedkoper en minder tijdrovend moet worden om de oude schuldenlast terug te brengen.

De Europese Commissie vraagt de lidstaten daarom passende maatregelen te nemen om het volgende mogelijk te maken:

1) vroegtijdige herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden, zonder dat een formele gerechtelijke procedure hoeft te worden gestart;

2) een vereenvoudigd proces voor de goedkeuring van herstructureringsplannen;

3) een systeem waarin herstructureringsplannen ter goedkeuring worden voorgelegd, voordat schuldeisers tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen nemen;

4) een kwijtscheldingsregeling, waarin kwijtschelding van schulden binnen ten hoogste drie jaar wordt verleend.

De Europese Commissie zal over anderhalf jaar opnieuw bekijken hoe het gesteld is met de hervormingen van de verschillende nationale insolventiestelsels en beoordelen of verdere maatregelen moeten worden getroffen om te komen tot een samenhangende aanpak van insolventie op EU-niveau.

Ook in Nederland is het onderzoek naar vernieuwende herstructureringsmogelijkheden zeer actueel. Een voorbeeld is de ‘pre-packprocedure' (ook wel stille bewindvoering genoemd). Hoewel de regeling nog geen wettelijke basis heeft, werken enkele rechtbanken in de praktijk al mee. Deze regeling maakt het mogelijk om voorafgaand aan een mogelijk faillissement al een beoogd curator aan te wijzen. De ondernemer kan dan met de beoogd curator bespreken of – en zo ja, onder welke voorwaarden – een doorstart na faillissement haalbaar is. Na faillietverklaring kan de curator meteen met zijn werk beginnen en een snelle doorstart uitvoeren, zodat waardeverlies en verlies van banen zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Op 22 oktober 2013 is het wetsvoorstel ‘Wet continuïteit ondernemingen I' bekendgemaakt, waarin een wettelijke grondslag voor de pre-packprocedure wordt geboden. Het wetsvoorstel lag de afgelopen maanden ter consultatie voor aan burgers, ondernemingen en organisaties. De openbare reacties van onder meer de Nederlandse orde van Advocaten zijn hier te lezen. Het wachten is nu op de minister die, naar aanleiding van de ingediende reacties, zal beslissen over een definitief in te dienen wetsvoorstel.


Lonni Westland is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Aanbeveling Europese Commissie: bevorderen vroegtijdige herstructurering om insolventie te voorkomen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief