icon

Ouderschapsverlof en ontbinding (4)

Het opnemen van ouderschapsverlof leidt met regelmaat tot problemen tussen werkgever en werknemer. Indien deze problemen onoverbrugbaar blijken te zijn, leidt dit tot een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter. De rechter kan het verzoek afwijzen wegens het opzegverbod (zie de weblog van 30 maart 2010), maar ook toewijzen wegens de (ernstig) verstoorde verhoudingen maar dan wel met toekenning van een hoge vergoeding voor de werknemer (zie de weblog van 20 maart 2009).

Bij het vaststellen van de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule, wordt gekeken aan wie de verstoorde verhoudingen het meest zijn te wijten en in wiens risicosfeer dat ligt. Daarbij is van belang hoe werkgever en werknemer zich hebben opgesteld. Het zelf toekennen van verlof kan daarbij de werknemer aangerekend worden.

Voor wat betreft de hoogte van de vergoeding is voorts van belang of de vergoeding dient te worden gebaseerd op het laatstverdiende (en dus in verband met het genoten verlof lagere) loon of op het loon voor het verlof. Bij onbetaald verlof kan dit immers een groot verschil maken. De Nederlandse rechtbank oordeelde eerder dat op grond van ( de doelstelling van) het Europees recht (Richtlijn 97/75 EG) het salaris van voor het verlof als uitgangspunt dient te worden genomen voor het berekenen van de vergoeding (zie mijn weblog van 26 juni 2013).

Het Hof van Justitie (27-2-2014, perscommuniqué 28/14) heeft in een recente uitspraak bevestigd dat inderdaad het salaris van voor het verlof als uitgangspunt dient te worden genomen. Anders bestaat het gevaar dat een dergelijke berekeningsmethode een onvoldoende afschrikkende werking heeft om te kunnen verhinderen dat werknemers onwettig worden ontslagen, en zou deze methode tot gevolg kunnen hebben dat de bij Unierecht ingevoerde beschermingsregel gedeeltelijk wordt uitgehold.

Hiermee wordt het voor werkgevers niet aantrekkelijk om werknemers tijdens verlof te ontslaan omdat ze dan goedkoper uit zijn. Kortom: de ontslagvergoeding wordt gebaseerd op het overeengekomen loon ongeacht of de werknemer ouderschapsverlof geniet.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Ouderschapsverlof en ontbinding (4)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief