icon

Herroepen van een ontbindingsbesluit

Het leven van een besloten vennootschap (hierna: “BV”) of een andere rechtspersoon kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld door haar faillissement. Een BV kan echter ook worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van haar algemene vergadering.

Indien de BV ten tijde van het ontbindingsbesluit geen baten meer heeft, houdt zij direct op te bestaan (de zogenaamde 'turbo-liquidatie'). Heeft de BV ten tijde van het ontbindingsbesluit wel baten, dan blijft de zij voortbestaan zolang als nodig is voor de vereffening van haar vermogen. Gedurende deze periode moet de BV in de stukken en correspondentie die van haar uitgaan de woorden ‘in liquidatie' toevoegen aan haar naam.

Het is voorstelbaar dat de ontbinding van een BV achteraf nadelige gevolgen blijkt te hebben. Veelal zullen dat fiscale gevolgen zijn. Denk aan de mogelijkheid dat verrekenbare verliezen in een fiscale eenheid verloren zullen gaan, dat moet worden afgerekend over de stille reserves of dat het wegvallen van een Nederlandse groepsmaatschappij in een internationaal fiscaal perspectief nadelig is. Dan dringt de vraag zich op of het ontbindingsbesluit nog kan worden herroepen.

Hoewel de wetgever oorspronkelijk het standpunt innam dat een ontbindingsbesluit niet kan worden herroepen, heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage in januari 2007 geoordeeld dat herroeping van een ontbindingsbesluit wel degelijk mogelijk is, zij het onder voorwaarden. Een aantal in de rechtspraak geformuleerde voorwaarden zijn dat 1) de herroeping moet worden gecontroleerd door de rechter, 2) belangen van derden mogen door de herroeping niet worden geschaad en 3) de BV mag nog niet zijn opgehouden te bestaan. Over de vraag tot wanneer een ontbindingsbesluit kan worden herroepen, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in juli 2013 geoordeeld dat daar geen vaste termijn voor geldt.

Hoewel in de praktijk de mogelijkheid een ontbindingsbesluit te herroepen niet vaak wordt benut, biedt het mogelijk soelaas indien achteraf blijkt dat er nadelige gevolgen kleven aan de eerdere beslissing een BV te ontbinden. Uit de hierboven genoemde uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden kan worden afgeleid dat ook ontbindingsbesluiten die al langere tijd geleden zijn genomen, kunnen worden herroepen.

Mocht u zich met een dergelijke kwestie geconfronteerd zien, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Herroepen van een ontbindingsbesluit

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief