icon

LED-scherm monument(on)waardig voor het City Theater?

Het gebouw van de bioscoop City Theater in Amsterdam is aangewezen als gemeentelijk monument. Dat betekent dat er voor veranderingen aan het gebouw een monumentenvergunning nodig is. Zo ook voor het plaatsen van een LED-scherm aan de voorgevel van het City Theater. Daar was dan ook bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum een vergunning voor aangevraagd.

Deze aanvraag is voor advies voorgelegd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten. Deze Commissie verklaart in haar adviezen van 3 maart 2010 en 14 mei 2013 geen bezwaar te hebben tegen de afgifte van een monumentenvergunning:
“De commissie gaat vanwege het in de architectuur geïntegreerde reclamevak, de karakteriserende kunstlichttoepassingen van de architect Jan Wils en de locatie in het “centrum van vermaak”, in dit specifieke geval akkoord met het plaatsen van het LED-scherm. Zij geeft daarbij nadrukkelijk als voorwaarde aan dat de door het stadsdeel gestelde voorwaarden ten aanzien van de bedrijfsuren, de lichtsterkte en de frequentie van beelden opgenomen worden in de vergunning.”.
“Het voorgestelde LED-scherm kan worden gezien als moderne vertaling van het oorspronkelijke “statische” reclamevlak en dat in die zin geen sprake is van aantasting van de monumentale gevelcompositie. Daarbij is opgemerkt dat in het gebruik door de toepassing van grote lichtsterkte en snel wisselende beelden een ongewenst contrast kan ontstaan met het karakter van de jaren ’30 architectuur.”

Het dagelijks bestuur van het stadseel bleek echter weinig te porren voor dit LED-scherm. Het bestuur las in het bovenstaande een negatief advies. Binnen het advies wordt namelijk een voorwaarde gesteld, waarvan het dagelijks bestuur meent dat deze niet ziet op de bescherming van monumentenbelang en daarom niet als voorschrift aan de monumentenvergunning kán worden verbonden. De monumentenvergunning wordt daarom geweigerd.

Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maken echter korte metten met dat standpunt (zie uitspraak.ABRS van 19 februari 2014). Beiden oordelen dat de bedoelde voorwaarde met betrekking tot de bedrijfsuren, de lichtsterkte en de frequentie van beelden op het LED-scherm wel degelijk de belangen van de monumentenzorg behartigen. Deze voorwaarden hebben namelijk betrekking op het voorkomen van het verstoren van het monument.

Omdat er sprake was van een positief advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten, kon het dagelijks bestuur de monumentenvergunning niet zomaar weigeren. Het Stadsdeel zal nu opnieuw naar de zaak moeten kijken en een nieuw besluit moeten nemen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
LED-scherm monument(on)waardig voor het City Theater?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief