icon

Short Stay: Amsterdam maakt pas op de plaats

Sinds 2009 voert Amsterdam een short stay beleid. Short stay is de tijdelijke bewoning van een zelfstandige woning voor een periode van tenminste zeven nachten en maximaal zes maanden. Het beleid was vooral bedoeld om zakenmensen tijdelijk in een appartement in de stad te laten wonen zonder dat ze aangewezen zijn op de toeristische sector.

In 2009 was er een tekort aan short stay appartementen. Het beleid nam al snel een vlucht en inmiddels zijn alle tekorten opgeheven. Verder constateert de gemeente dat het beleid niet helemaal werkt zoals bedoeld is. De short stay appartementen zijn bedoeld om expats te huisvesten, maar in de praktijk blijkt dat deze vooral ook aan toeristen worden verhuurd, wat volgens de gemeente leidt tot meer klachten over overlast voor de omgeving. Deze twee redenen geven de gemeente nu aanleiding het short stay beleid te herzien.

Enkele kernpunten uit het (voorgestelde) nieuwe Short-stay beleid 2014
:
•· Een pas op de plaats voor short stay, waarbij reeds verleende vergunningen blijven gelden op basis van de bestaande voorwaarden, maar waarbij geen nieuwe vergunningen meer worden verleend.
•· Het aantal short stay appartementen is op dit moment ongeveer 800. Wanneer uit monitoring blijkt dat dit aantal daalt, dan is het mogelijk om nieuwe short stay appartementen – in die delen van de stad waar de behoefte groot is en waar de woningmarkt het toelaat – toe te voegen.
•· Panden die met toestemming van de gemeente al short stay worden verhuurd, kunnen door het stadsdeel worden omgezet naar een hotelbestemming.
•· Voor bestaande vergunningen wordt het experiment van vijf nachten beëindigd.
•· Nieuwbouw als vergunningsvrije categorie wordt afgeschaft, waar nu al woningen op grond van het nieuwbouwbeleid voor short stay worden verhuurd, kan deze verhuur worden voortgezet, mits binnen de voorwaarden die gelden voor short stay en mits de eigenaar zich bij de gemeente meldt.
•· De handhaving wordt versterkt binnen de aanpak van illegale hotels.
•· De effecten van de bovenstaande maatregelen zullen in 2017 geëvalueerd worden.

Het short stay beleid 2014 moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld en staat voor behandeling in de vergadering van 29 januari 2014 van de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat. Naar verwachting zal het beleid in februari worden vastgesteld.

Alle lopende aanvragen worden nog behandeld, maar nieuwe aanvragen niet meer. Als laatste datum voor het aanvragen van een short stay vergunning hanteert de gemeente de dag van de bekendmaking van het nieuwe beleid in het gemeenteblad met terugwerkende kracht tot en met 14 januari 2014. Voor degenen die denken snel nog een vergunningsaanvraag te kunnen indienen; die vlieger gaat dus niet op.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Short Stay: Amsterdam maakt pas op de plaats

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief