icon

Makelaar handelt onrechtmatig door het niet volgen van de NVM meetinstructie

Op 11 september 2013 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een Makelaar voor de schade ontstaan door het niet juist berekenen van het woonoppervlak van een woning.

Het gaat hier om een geschil tussen de koper van een appartement en de verkoopmakelaar. De koper heeft het appartement gekocht voor 110.000 euro. De koper heeft voor de koop het appartement bezocht naar aanleiding van een advertentie op Funda. In de verkoopinformatie stond vermeld dat het woonoppervlak “ca. 60m2” bedroeg.

Na renovatiewerkzaamheden is de koper erachter gekomen dat de woning 51,9 m2 groot was in plaats van 60 m2. Dit is een verschil van 8,1 m2.

De koper neemt juridische stappen. De vraag die de rechtbank onder meer moest beantwoorden, is of de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld jegens de koper door niet de door de NVM voorgeschreven meetinstructie te volgen en te melden dat het woonoppervlak “ca. 60 m2” was.

De rechtbank refereert allereerst aan een arrest van de Hoge Raad op 17 februari 2012. Op basis van dit arrest oordeelt de rechtbank: “de vraag of een makelaar die bij een transactie betrokken is, gehouden is om zelfstandig te (laten) controleren of van de opdrachtgever of een derde ontvangen gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn, kan niet in haar algemeenheid worden beantwoord. Dat antwoord is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV6161).”

De rechtbank heeft de omstandigheden van het geval beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de makelaar jegens de koper onrechtmatig heeft gehandeld door het woonoppervlak van de woning niet volgens de door de NVM voorgeschreven meetinstructie te berekenen. Deze meetinstructie is voor alle NVM-makelaars sinds 1 september 2010 verplicht voor alle verkoopopdrachten van woningen. Van een redelijk en bekwaam handelend NVM-makelaar mag worden verwacht dat deze de door de NVM voorgeschreven meetinstructie volgt. De koper van de woning mocht er in beginsel op vertrouwen dat de door de makelaar opgegeven oppervlak van de woning volgens de meetinstructie was berekend.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Makelaar handelt onrechtmatig door het niet volgen van de NVM meetinstructie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief