icon

Warmtewet

De Warmtewet is afgelopen zomer aangenomen door de Eerste Kamer en zal op 1 januari 2014 in werking treden. Omdat na veel wijzigingen eindelijk duidelijk is hoe de Warmtewet er uit zal zien en de wet binnen een maand in werking zal treden, zijn hieronder de belangrijkste bepalingen toegelicht.

Het doel van de Warmtewet is om afnemers van stadsverwarming, warmte-koudeopslag (wko installatie) en gasgestookte blokverwarming, met een aansluiting van maximaal 100 kilowatt te beschermen. Huishoudens, kleine winkels en kleine kantoren verbruiken over het algemeen minder dan 100 kilowatt en worden derhalve beschermd door de bepalingen uit de Warmtewet.

Het belangrijkste gevolg voor bovenstaande afnemers betreft de invoering van een maximumprijs die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. De maximumprijs zal worden bepaald op basis van het niet meer dan anders principe (NMDA). Het niet meer dan anders principe houdt in dat iemand die is aangesloten op een warmtenet niet meer betaalt dan wanneer hij zou zijn aangesloten op een gasaansluiting. De Nederlandse Mededingingsautoriteit stelt ieder jaar de maximumprijs vast. Naast deze maximumprijs hebben afnemers in bepaalde gevallen recht op het ter beschikking stellen van individuele meters door leveranciers en zijn er wettelijke bepalingen opgenomen omtrent onacceptabele storingen.

De Warmtewet heeft ook gevolgen voor de leveranciers van warmte. Een leverancier is volgens de wet een persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte. Naast de verplichtingen die voorvloeien uit de hiervoor besproken beschermingsbepalingen worden leveranciers verplicht om met de afnemers een schriftelijke overeenkomst te sluiten omtrent de levering van warmte. Verder dient een leverancier van warmte zich na 1 januari 2014 te melden bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met een beschrijving van de door leverancier te exploiteren warmtenetten waarbij in ieder geval het aantal afnemers en het aantal aan afnemers geleverde gigajoules is opgenomen.

Ten slotte zal een leverancier van warmte aan meer dan 10 afnemers een vergunning moeten aanvragen bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Bent u een afnemer of leverancier van warmte en heeft u vragen of een geschil naar aanleiding van de Warmtewet die op 1 januari 2014 in werking zal treden neem dan contact op met één van onze specialisten.


Bob van de Boom is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied energietransitie.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Warmtewet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief