icon

Tegenvallende bezoekersaantallen reden voor opschorting betaling huur?

In een eerdere bijdrage gaven wij al aan dat het in sommige gevallen voor de huurder mogelijk is zijn verplichting tot betaling van de huur op te schorten. Dat kan bijvoorbeeld als sprake is van een gebrek aan het gehuurde in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW. De vraag is of ook tegenvallende bezoekersaantallen (bijvoorbeeld bij een winkel) een gebrek opleveren en dus opschorting van de huur aan de orde kan zijn.

Het antwoord: dit zal niet snel het geval zijn. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de kantonrechter te Zwolle-Lelystad, locatie Lelystad (thans: Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad). Bij gebreke van een specifieke contractuele voorziening kunnen tegenvallende bezoekersaantallen en in verband daarmee bij de prognoses achterblijvende omzetten op zichzelf in beginsel niet worden aangemerkt als een gebrek van het gehuurde in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW, aldus de kantonrechter. In beginsel levert dit evenmin een toerekenbare tekortkoming op.

Hierover zou anders geoordeeld kunnen worden indien de bij de verwachtingen achter blijvende bezoekersaantallen en omzetten het gevolg zijn van concrete gebreken in de constructie of de opzet van het gehuurde object zelf of in het grotere geheel waarvan het deel uitmaakt. Het moet dan wél gaan om gebreken die de huurder bij het aangaan van de huur niet kende en redelijkerwijze ook niet behoorde te kennen. Tevens moet het ook niet “aan de huurder toe te rekenen omstandigheden” betreffen als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW. Van dit laatste is sprake als het gaat om een omstandigheid die op de voet van artikel 6:75 BW volgens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van de huurder komt.

Indien een huurder wordt geconfronteerd met tegenvallende bezoekersaantallen en omzetcijfers, is zodoende niet (zonder meer) sprake van een gebrek, en levert dit dan ook in beginsel geen grond op voor het opschorten van de verplichting tot het voldoen van de (volledige) huur.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Tegenvallende bezoekersaantallen reden voor opschorting betaling huur?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief