icon

Deskundigen in een civiele procedure

De hoofdrolspelers in een civiele procedure zijn de eiser(s), gedaagde(n) en de rechter, maar er verschijnen ook met regelmaat andere spelers op het strijdtoneel, zoals bijvoorbeeld getuigen en deskundigen. Wat is nu van belang om te weten over deskundigen?

Een partij kan de rechter verzoeken een deskundige in te schakelen, maar als geen van de partijen daarom heeft gevraagd, kan de rechter ook ambtshalve een deskundige benoemen. De vorm waarin de rechter door een deskundige wordt voorgelicht, is een schriftelijk bericht of een mondeling verslag. De benoeming van de deskundige en de punten waarover het oordeel van de deskundige wordt gevraagd, vindt plaats bij vonnis of rolbeschikking. Over de vraag wie als deskundige wordt benoemd dient de rechter eerst te overleggen met partijen. Dit overleg kan mondeling plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens een comparitie van partijen of bij het pleidooi, of schriftelijk.

De rechter beslist uiteindelijk wie als deskundige wordt aangewezen. Dit kunnen overigens ook meerdere personen zijn. Met deze keuze van de rechter moeten partijen het doen. Er staat tegen deze beslissing geen hogere voorziening open.

Het staat de deskundige vrij om een benoeming van de rechter al dan niet te aanvaarden. Als de deskundige de opdracht niet aanneemt, zal de rechter na overleg met partijen een andere deskundige in zijn plaats benoemen. De deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht de opdracht onpartijdig en naar beste weten te volbrengen. Een deskundige die opzettelijk niet voldoet aan deze verplichting kan worden gestraft met een gevangenisstraf of een geldboete.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied conflictoplossing / Procesrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Deskundigen in een civiele procedure

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief