icon

Huurbescherming onderhuurder van onzelfstandige woonruimte bij beëindiging hoofdhuur

In een eerdere bijdrage berichtten wij al dat een (illegale) onderhuurder van een onzelfstandige woonruimte in beginsel het gehuurde moet verlaten als de huurovereenkomst tussen de hoofdverhuurder en -huurder eindigt (dit in tegenstelling tot een onderhuurder van zelfstandige woonruimte).

De vraag rijst wanneer sprake is van (slechts) een onzelfstandige woonruimte. Artikel 7:234 BW bepaalt dat onder een zelfstandige woonruimte wordt verstaan de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning. Als aan één van deze vereisten niet is voldaan, is in beginsel sprake van een onzelfstandige woonruimte.

Dit kan uiteraard tot discussie leiden, zoals bijvoorbeeld in een zaak voor de voorzieningenrechter in Amsterdam in 2008. In casu was het standpunt van de onderhuurders dat zij gezamenlijk een zelfstandige woonruimte onderhuurden, en zodoende de huurbescherming ex artikel 7:269 BW genoten.

Dit werd door de voorzieningenrechter verworpen. Gebleken was dat de huurders ieder verschillende gedeeltes van de woning (exclusief) gebruikten en bepaalde gedeeltes (toegangsdeur, douche, toilet en keuken) gezamenlijk. Ieder van de huurders betaalde apart en rechtstreeks huur aan de huurder. De huurders voerden ook geen gezamenlijke huishouding.

Onder deze omstandigheden kon naar de mening van de voorzieningenrechter niet worden aangenomen dat sprake was van (in casu) drie personen die gezamenlijk één zelfstandige woonruimte onderhuurden. Voorshands stond dan ook voldoende vast dat de onderhuurders ieder voor zich een onzelfstandige woonruimte hadden (onder)gehuurd van de huurder, zodat hen geen beroep toekwam op de onderhuurbescherming ex artikel 7:269 lid 1 BW.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Huurbescherming onderhuurder van onzelfstandige woonruimte bij beëindiging hoofdhuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief