icon

Fout in het vonnis!

Overal gaat wel eens wat mis. Zo ook bij de rechtbank tijdens het schrijven van een vonnis. Zo kan een vonnis een rekenfout bevatten, waardoor een partij is veroordeeld tot betaling van € 10.000 in plaats van € 1.000. Of de rechter vergist zich in de namen van partijen, hetgeen bij de executie van het vonnis tot problemen kan leiden. Een ander voorbeeld is een verkeerde datum: een vonnis van vandaag (27 september 2013) met als datum 27 september 2020. Gelukkig biedt de wet de mogelijkheid om dit soort fouten vrij eenvoudig te (laten)herstellen.

Wanneer het gaat om een kennelijke rekenfout, schrijffout of andere kennelijke fout die zich voor een eenvoudig herstel leent, zal de rechter dit ambtshalve of op verzoek van één van de partijen verbeteren. Voordat de rechter het vonnis verbetert, zal hij partijen in de gelegenheid stellen zich hierover uit te laten. Dit gebeurt vaak schriftelijk. Vervolgens bepaalt de rechter een dag voor de uitspraak van de verbetering en meldt dit aan de partijen.

Van belang is dus dat het gaat om fouten die zich lenen voor eenvoudig herstel. Het moet voor partijen en derden direct duidelijk zijn dat sprake is van een vergissing. Een inhoudelijk verkeerde beoordeling van het geschil leent zich vanzelfsprekend niet voor herstel op deze wijze.

Ten slotte: de wetgever heeft geen termijn willen stellen waarbinnen om verbetering moet worden verzocht. Het maakt dus niet uit of het vonnis al dan niet in kracht van gewijsde is gegaan.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Fout in het vonnis!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief