icon

Volmacht

De volmacht is in de huidige tijd niet meer weg te denken. Het is een uitzondering op de hoofdregel in het vermogensrecht dat men handelt ten behoeve en voor rekening van zichzelf. In het maatschappelijk verkeer is het wenselijk dat iemand ook rechtstreeks gebonden kan worden aan rechtshandelingen die een ander namens hem of haar heeft verricht.

In de wet is de volmacht omschreven als volgt: “Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.” De rechtshandelingen van de persoon aan wie de volmacht wordt verleend, de gevolmachtigde, worden aan de volmachtgever toegerekend. De gevolmachtigde moet wel binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, die door de volmachtgever zijn gegeven, handelen.

Er zijn verschillende soorten volmachten. Een algemene volmacht is een volmacht waarbij de gevolmachtigde in principe alles kan doen wat de volmachtgever zelf ook zou kunnen doen. Naast de algemene volmacht bestaat de bijzondere volmacht. Deze volmacht wordt voor een specifieke handeling of een bepaald doel gegeven. Overigens verliest de volmachtgever niet het recht om de handelingen, waarvoor de volmacht is gegeven, zelf te verrichten.

Iedere volmacht is herroepelijk, tenzij de volmachtgever heeft bepaald dat de volmacht onherroepelijk is. De onherroepelijke volmacht moet wel in het belang van de gevolmachtigde of een derde zijn gegeven. Herroeping heeft geen effect en is nietig. Een onherroepelijke volmacht wordt bijvoorbeeld gebruikt door aandeelhouders om het stemrecht op de aandelen te laten uitoefenen.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Volmacht

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief