icon

De eisende partij in een aanhangige procedure failleert: wat zijn de gevolgen?

Het faillissement heeft in de meeste gevallen invloed op de bij de rechtbank aanhangige procedures. Wat zijn nu de gevolgen als de eisende partij tijdens een procedure failleert?

Vanaf datum faillissement is de wederpartij van de gefailleerde bevoegd om de rechter om schorsing van de procedure te verzoeken. Indien dit verzoek door de rechter wordt toegewezen, bepaalt de rechter eveneens de termijn waarbinnen de wederpartij de curator tot overneming van de procedure dient op te roepen. De oproeping van de curator moet bij dagvaarding, tenzij hij instemt met een andere wijze van oproeping.

Als de curator het in het belang van de faillissementsboedel nodig acht, kan hij de procedure overnemen en wordt doorgeprocedeerd. Indien de curator binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan de oproeping van de wederpartij om de procedure over te nemen, kan de wederpartij ontslag van instantie vragen. De rechter mag dit afwijzen, maar alleen als de toewijzing in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Een andere mogelijkheid bij geen gehoor van de curator aan de oproeping, is om de procedure buiten het bezwaar van de faillissementsboedel voort te zetten. De hieraan verbonden (proces)kosten kunnen in beginsel niet op de faillissementsboedel worden verhaald, maar de faillissementsboedel is wel gewoon aan de uitspraak gebonden. Een gunstig vonnis komt ten bate van de faillissementsboedel.

Het komt ook voor dat de curator in het geheel niet wordt opgeroepen door de wederpartij. De curator kan in dat geval altijd op eigen initiatief de procedure overnemen. Overigens is het wel van belang om vast te stellen in welke stadium de procedure zich bevindt. Indien op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken de zaak voor vonnis staat, geldt bovenstaande namelijk niet. Het procederen heeft dan feitelijk al plaatsgevonden.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De eisende partij in een aanhangige procedure failleert: wat zijn de gevolgen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief