icon

Terrasvergunning: aankondiging intrekking bij overtreding heeft geen rechtsgevolg

Een voorschrift opgenomen in een terrasvergunning inhoudende dat bij meer dan één overtreding de vergunning wordt ingetrokken heeft geen rechtsgevolg, zo oordeelt de rechtbank Amsterdam recentelijk in haar uitspraak van 12 april 2013.

In de zaak die heeft geleid tot deze uitspraak is door de burgemeester aan een exploitant van een café een terrasvergunning afgegeven. Aan deze vergunning zitten enkele voorschriften verbonden waaronder het voorschrift dat de terrasvergunning bij meer dan één terrasovertreding zal worden ingetrokken. De exploitant maakt bezwaar tegen dit voorschrift, maar zijn bezwaar wordt door de burgemeester ongegrond verklaard.

Bij de rechtbank staat de vraag centraal of dit voorschrift wel rechtsgevolg heeft, met andere woorden of er wel een rechtens te respecteren belang bestaat bij het aanvechten van dit voorschrift. De rechtbank merkt allereerst op, daarbij verwijzend naar de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 februari 2010, dat niet ieder voorschrift dat aan een vergunning is verbonden rechtsgevolg heeft. Een vergunningvoorschrift kan bijvoorbeeld ook slechts een mededeling van informatieve aard bevatten waaraan geen rechtsgevolg is verbonden.

Indien een vergunningvoorschrift een rechtens verbindende verplichting oplegt aan een betrokkene, hem enig recht wordt onthouden of indien hij anderszins direct wordt geraakt in zijn rechtspositie, dan heeft het voorschrift rechtsgevolg. Als voorbeeld noemt de rechtbank het geval dat aan de terrasvergunning voorschriften worden verbonden omtrent de afmetingen en de openingstijden van het terras. Die voorschriften beperken de reikwijdte van de terrasvergunning, omdat de vergunninghouder het recht wordt onthouden om de afmetingen en de openingstijden van het terras zelf vast te stellen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft het voorschrift dat de terrasvergunning bij meer dan één terrasovertreding zal worden ingetrokken geen rechtsgevolg. Het moet worden aangemerkt als een informatieve aankondiging van een nog te nemen besluit, namelijk een besluit tot intrekking van de terrasvergunning, indien meer dan één overtreding wordt geconstateerd.

Door het voorschrift wordt de exploitant niet direct in zijn rechtspositie geraakt. Dat gebeurt pas indien de exploitant geconfronteerd wordt met een besluit waarbij zijn vergunning wordt ingetrokken. Wanneer dat het geval is, kan de exploitant hiertegen rechtsmiddelen aanwenden. Aangezien het geen rechtsgevolg heeft, onthoudt de rechtbank zich van een inhoudelijk oordeel over dit voorschrift. Het beroep van de exploitant wordt daarom ongegrond verklaard.


Yordy Soffner is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Terrasvergunning: aankondiging intrekking bij overtreding heeft geen rechtsgevolg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief