icon

Omschrijving vorderingen in hypotheekakte

Al eerder schreven wij over de (eerste) prejudiciële vraag aan de Hoge Raad of een hypotheekakte ook een executoriale titel vormt voor executoriaal beslag. Dit is met name relevant voor banken (hypotheekhouders) in het geval hun hypotheekrecht is uitgewonnen, maar de vordering nog niet is voldaan. Bijvoorbeeld omdat de netto opbrengst van het verhypothekeerde goed niet voldoende is. Kan de bank dan ook voor een restschuld executoriaal beslag leggen onder de hypotheekakte?

De Hoge Raad heeft inmiddels geantwoord op deze prejudiciële vraag dat er sinds 1992 (NJ 1993, 449, Rabobank/Visser) niets is veranderd. Dat betekent dat een hypotheekakte een executoriale titel is mits de vorderingen tot zekerheid waarvoor het hypotheekrecht werd gevestigd, óf de rechtsverhouding(en) waarin die vorderingen hun onmiddellijke grondslag vinden, voldoen aan twee vereisten: (1) deze vorderingen of rechtsverhoudingen moeten ten tijde van het verlijden van de akte bestaan, en (2) deze vorderingen of rechtsverhoudingen moeten voldoende concreet in de akte zijn omschreven.

In de praktijk betekent dit dat de bank/ hypotheekhouder in de akte moet opnemen dat er iets te vorderen is of zal zijn en ook wát dan is. De standaardformulering in een bankhypotheekakte levert dus wel een geldig hypotheekrecht op maar geeft een hypotheekakte geen executoriale kracht met als gevolg dat executoriaal beslag voor een restschuld dus niet mogelijk is. Het verdient dus aanbeveling om de overeenkomst van geldlening precies te beschrijven en daarbij aan te geven dat de hypotheek ook strekt tot zekerheid van al hetgeen de hypotheekhouder te vorderen heeft of zal krijgen uit de genoemde overeenkomst van geldlening. Dan kan de hypotheekakte ook dienen als titel voor executoriaal beslag voor al hetgeen uit de geldlening te vorderen is. Het devies is en blijft dus: omschrijf zo veel en nauwkeurig mogelijk. Een bank heeft voor zichzelf dan meer zekerheid: de omvang van de door de hypotheek gedekte vorderingen is dan nog steeds even groot, maar de bank zou wel executoriaal beslag kunnen leggen voor een eventuele restschuld.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vastgoed.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Omschrijving vorderingen in hypotheekakte

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief