icon

Eigen aangifte zonder bestuur

De bevoegdheid tot eigen aangifte van het faillissement van een besloten (of naamloze) vennootschap berust bij het bestuur van die vennootschap. Het bestuur is immers de ‘spreekbuis' die de vennootschap doorgaans vertegenwoordigt en de (rechts-)handelingen, zoals een eigen aangifte, in naam van de vennootschap verricht. Wat nu te doen met een faillissementsaangifte in geval van een vennootschap zonder bestuur?

De rechtbank Midden-Nederland werd geconfronteerd met een dergelijk geval. Een advocaat diende namens een vennootschap een verzoekschrift tot eigen aangifte van het faillissement van een B.V. in. De B.V. had op het moment dat die aangifte werd ingediend echter geen bestuur die de vennootschap bij de aangifte kon vertegenwoordigen.

De algemene aandeelhoudersvergadering constateerde in de beraadslaging voorafgaand aan de eigen aangifte dat de vennootschap geen bestuur had. De vergadering constateerde bovendien dat in de statuten niet alleen stond bepaald dat de vennootschap door het bestuur werd vertegenwoordigd, maar ook dat de aandeelhoudersvergadering in ‘geval van belet of ontstentenis' van een bestuurder een bevoegd vertegenwoordiger zou aanwijzen.

De aandeelhoudersvergadering wees echter geen vertegenwoordiger aan. Wel gaf zij opdracht aan een advocaat om eigen aangifte te doen namens de vennootschap.

Kon die opdracht aan de advocaat dan worden gezien als het aanwijzen van een vertegenwoordiger in geval van belet of ontstentenis van een bestuurder? De rechtbank wees dat af: de opdracht aan de advocaat beperkt zich tot de bijstand bij de faillissementsaanvraag. Met die opdracht is volgens de rechtbank dus evenmin in het bestuur – in de vertegenwoordiging – voorzien. En een vennootschap die niet wordt vertegenwoordigd, kan niet om haar eigen faillissement verzoeken. De rechtbank verklaart de vennootschap niet-ontvankelijk in haar verzoek.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Eigen aangifte zonder bestuur

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief