icon

Niet eens met een faillissementsvonnis? Let op de termijnen!

In het huidige economische klimaat worden wekelijks nogal wat faillissementen van B.V.'s uitgesproken. Indien het faillissement op verzoek van een schuldeiser is uitgesproken, kan de situatie zich voordoen dat de bestuurder (of bestuurders) van de B.V. het niet eens is met het faillissementsvonnis. Een bestuurder die actie wil ondernemen, moet dit snel doen, want de termijnen zijn kort.

De bestuurder dient snel een advocaat in te schakelen, die namens de B.V. hoger beroep instelt. Het hoger beroep dient te worden ingesteld gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak. Het hof bepaalt vervolgens wanneer de behandeling van het hoger beroep gaat plaatsvinden. Maar daarmee stopt het niet. In de laatste zin van artikel 8 lid 4 Faillissementswet is namelijk bepaald dat van het verzoekschrift en de tijd en datum van behandeling moet worden kennis gegeven aan de advocaat van de aanvrager uiterlijk op de vierde dag, volgend op de dag waarop het hoger beroep is ingediend. Deze kennisgeving mag niet in een gewone brief, maar moet bij deurwaardersexploot. Het is dus van belang tijdig de deurwaarder in te schakelen, want ook hier is de termijn kort.

Bovenstaande termijnen gelden wanneer de bestuurder bij de faillissementszitting aanwezig was. Indien dit niet het geval is, kan de bestuurder in verzet gaan tegen het faillissementsvonnis bij de rechtbank. De termijn hiervoor is langer. Het verzet dient te worden ingesteld gedurende veertien dagen na de dag van de uitspraak. De termijn voor de kennisgeving aan de advocaat van de aanvrager is ongewijzigd.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Niet eens met een faillissementsvonnis? Let op de termijnen!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief