icon

Geen maximum lengte schriftelijke pleitnota (in dit geval)

Advocaten dienen zich wanneer zij procederen voor gerechtelijke instanties, goed rekenschap te geven van wettelijke regels (o.a. van rechtsvordering) maar ook van zogeheten “procesreglementen” die rechtbanken en hoven uitvaardigen, en zo nu en dan ook weer wijzigen. Hoewel die procesreglementen in feite een nadere invulling van wettelijke regels zijn, kunnen die in specifieke situaties zware sancties stellen op het niet naleven van de daarin opgenomen termijnen of materiele eisen die aan proceshandelingen worden gesteld.

In een uitspraak van de Hoge Raad van 19 april 2013 kwam de vraag aan de orde in hoeverre een (erg lang) schriftelijk pleidooi toelaatbaar was.

Eiser had namelijk een pleitnota in van (maar liefst) 72 pagina's ingediend, voorzien van omvangrijke producties en een wijziging van eis. Het Hof vindt hierin aanleiding om in enkele principiële overwegingen uit te spreken dat een dergelijke omvang van de pleitnota voor een schriftelijk pleidooi niet toelaatbaar is. Het Hof sluit hierbij aan bij de regels in het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, dat voor een schriftelijk pleidooi geen maximale omvang voorschrift, maar voor mondeling pleidooi een maximale spreektijd van 30 minuten. Het Hof is van oordeel dat met een dergelijk uitvoerig schriftelijk pleidooi het ‘ doel' van het pleidooi wordt verlaten, dat slechts een verduidelijk van reeds ingenomen standpunten is.

Gelukkig is de Hoge Raad het daarmee niet eens.

De Hoge Raad stelt vast dat de regels voor het mondelinge pleidooi niet ook mogen dienen als maatstaf voor de omvang van schriftelijke pleitnotities, nu aan die maximale spreektijd (ook) organisatorische overwegingen ten grondslag liggen die niet gelden bij een uitsluitend schriftelijke gedachtewisseling. Daarbij komt dat het Hof de omvang van de pleitnotities niet vooraf aan een maximum heeft gebonden, en dat ook het destijds geldende rolreglement voor de gerechtshoven geen maximale omvang van de pleitnotities voorschrijft. Een koppeling met de maximaal toegestane spreektijd bij een mondeling pleidooi, zoals door het hof gelegd, kan volgens de Hoge Raad niet worden gemaakt.


Sabine Hirdes is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied aanbestedingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen maximum lengte schriftelijke pleitnota (in dit geval)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief