icon

Contractuele huurprijsindexering over afgelopen 17 jaar ineens toegestaan?

Veel huurcontracten kennen een prijsindexeringsclausule, een clausule die de verhuurder het recht geeft jaarlijks de huurprijs met een bepaald percentage te verhogen. Een dergelijke prijsindexeringsclausule heeft doorgaans tot doel de huurprijs aan te passen conform de stijgende inflatie.

De kantonrechter te Den Bosch heeft zich in een recente zaak uitgelaten over de vraag of het de verhuurder is toegestaan een dergelijke clausule, na een ongebruikt verloop van 17 jaar, in één keer (met terugwerkende kracht) in te roepen.

In de huurovereenkomst was de volgende bepaling opgenomen:

De huurprijs wordt jaarlijks met ingang van 1 juli 1993 aangepast met het wettelijk huurverhogingspercentage voortvloeiende uit de Wet Huurprijzen Woonruimte, zoals dit jaarlijks door de overheid wordt vastgesteld.'

Naar het oordeel van de kantonrechter kon uit die tekst niet anders worden geconcludeerd, dan dat het een indexeringsclausule was en dat het de bedoeling van de overeenkomst was dat de huur automatisch jaarlijks werd verhoogd.

Vervolgens moest de kantonrechter beoordelen of deze bepaling ook na verloop 17 jaar nog steeds in één keer (met terugwerkende kracht) kon worden ingeroepen.

De kantonrechter overwoog dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om na 17 jaar alsnog de huurverhoging met terugwerkende kracht door te voeren en de verhoogde huur met terugwerkende kracht te innen. De verhuurder had 17 jaar lang de oude huur geïnd en daarmee de indruk gewekt dat dat de verschuldigde huur was, en dat de huurder door die huur te voldoen aan zijn verplichtingen had voldaan.

Daar kwam volgens de kantonrechter bij dat de huurder onevenredig zou worden benadeeld als de verhuurder opeens met terugwerkende kracht voor de afgelopen jaren de huurverhoging zou vorderen. Dat zou namelijk betekenen dat de huurder geen recht meer zou hebben op huurtoeslag, en dat hij de huurtoeslag die hij had ontvangen terug zou moeten betalen. Ook zou de huurder dan geen mogelijkheid meer hebben om te anticiperen op de verschuldigdheid van een hoog bedrag aan onverhoeds verschuldigde huurpenningen.

Dat de verhuurder door zijn vergissing ook was benadeeld, omdat hij recht zou hebben gehad op een hogere huur over de afgelopen periode als hij die in rekening had gebracht, maakte het voorgaande volgens de kantonrechter niet anders. Het was immers de verhuurder die per abuis de huur niet had verhoogd; deze omstandigheid diende dan ook voor zijn rekening te blijven.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Contractuele huurprijsindexering over afgelopen 17 jaar ineens toegestaan?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief