icon

Persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens handelen in strijd met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting

In de rechtspraak zijn criteria ontwikkeld voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen jegens derden. Deze criteria zien toe op een eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder in een situatie waarin een schuldeiser van de vennootschap wordt benadeeld door het onbetaald en onverhaald blijven van diens vordering op de vennootschap, ingeval de bestuurder namens de vennootschap een verbintenis is aangegaan dan wel heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. In deze gevallen is voor aansprakelijkheid van de bestuurder vereist dat hem (persoonlijk) een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Dit vereiste geldt niet als de aansprakelijkheid van een bestuurder berust op een daarvan losstaande zorgvuldigheidsnorm. Voor een dergelijke zelfstandige aansprakelijkheid van de bestuurder gelden (slechts) de gewone regels van de onrechtmatige daad, zo oordeelde de Hoge Raad in het arrest van 23 november jl.

Deze lichtere maatstaf heeft tot gevolg dat de bestuurder sneller persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wordt met deze uitspraak verruimd. De bestuurder doet er goed aan (extra) kritisch te zijn en te blijven over het eigen handelen en ervoor te zorgen dat dit zorgvuldig is.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bestuurdersaansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens handelen in strijd met een op hem persoonlijk rustende zorgvuldigheidsverplichting

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief