icon

Oude cv-ketel een gebrek?

Eerder werd hier al geschreven dat de verhuurder in beginsel verplicht is gebreken ex artikel 7:204 BW aan het gehuurde te herstellen, op grond van artikel 7:206 BW. Uitgangspunt daarbij is dat een gebrek een tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW oplevert. De huurder kan zodoende nakoming vorderen van de verplichting tot herstel van het gebrek, ongeacht hoe deze is ontstaan, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die niet van de verhuurder gevergd kunnen worden.

In een uitspraak van de kantonrechter te Zutphen wordt antwoord gegeven op de vraag in hoeverre een (zeer) oude cv-ketel kan worden aangemerkt als een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW.

De huurder van een winkelpand vordert in deze zaak (onder meer) dat de kantonrechter de verhuurder ertoe veroordeelt om de in het gehuurde aanwezige cv-ketel door een erkend installateur te laten vervangen door een nieuwe cv-ketel, die is voorzien van een certificaat en voldoet aan de eisen die daaraan naar huidige maatstaven redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

De huurder legt aan zijn vordering ten grondslag dat in het winkelpand een cv-ketel aanwezig is die dateert uit 1973, en die al geruime tijd aan vervanging toe is. Reeds in 2005 is vastgesteld dat de ketel (destijds) een rendement haalde van slechts 71 procent. Het onderhoud van de ketel is steeds door de huurder betaald, maar de vervanging ervan is een verplichting van de verhuurder, aldus de huurder. Ondanks herhaalde verzoeken weigert de verhuurder echter de ketel te vervangen. Als gevolg hiervan is het energieverbruik voor het winkelpand exorbitant hoog. De verhuurder stelt daartegenover dat de cv-ketel naar behoren functioneert.

De kantonrechter overweegt vervolgens dat de huurder onvoldoende concrete feiten heeft gesteld op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat de cv-ketel niet meer voldoende functioneert. Er is in ieder geval niet gebleken van een gebrek. Dat de cv-ketel van 1973 zou dateren is niet van belang, nu dat op zichzelf niet leidt tot het vaststellen van een gebrek. Dat een nieuwe en moderne cv-ketel een hoger rendement zal behalen doet aan het voorgaande niet af, aldus de kantonrechter.

Uit de tekst van artikel 7:204 BW volgt dat sprake moet zijn van een (niet aan de huurder toe te rekenen) omstandigheid waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten van een goed onderhouden (in casu) winkelpand. Uit de uitspraak van de kantonrechter volgt dat de ouderdom of het lagere rendement van een cv-ketel op zichzelf niet meebrengt dat van dit laatste sprake is.

De uitspraak van de rechtbank Zutphen is niet te raadplegen via rechtspraak.nl maar is gepubliceerd in WR-tijdschrift voor huurrecht 2013/26.


Christopher Seine is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied huurrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Oude cv-ketel een gebrek?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief