icon

Vernietiging van een beëindigingsovereenkomst

Een beproefde methode bij ontslag op staande voet is de werknemer een beëindigingsovereenkomst laten tekenen zodat er voor partijen zekerheid is over het einde van de arbeidsovereenkomst. Als een werknemer op staande voet wordt ontslagen heeft hij zes maanden de tijd om de vernietigbaarheid van dat ontslag in te roepen met als mogelijk gevolg dat het ontslag daadwerkelijk moet worden teruggedraaid. Na het ontslag zit de werkgever dus mogelijk nog zes maanden in onzekerheid. De werknemer is in de tussentijd ook ongelukkig, want hij heeft geen recht op een WW-uitkering door het ontslag op staande voet. Om die reden wordt dus vaak een beëindigingsovereenkomst gesloten, zodat voor de werkgever zeker is dat arbeidsovereenkomst definitief is geëindigd en de werknemer aanspraak kan maken op een uitkering.De werkgever moet zich daarbij echter realiseren dat een werkgever niet spoedig zal mogen aannemen dat een werknemer vrijwillig instemt met beëindiging, langs die weg, van het dienstverband. Een ondertekende overeenkomst maakt dit niet anders.Zo oordeelde de kantonrechter in Zwolle vorige week over de beëindigingsovereenkomst met een alcohol verslaafde, suïcidale werknemer.Een automonteur was al een keer gewaarschuwd door zijn werkgever dat als hij nog een keer onder invloed van alcohol op het werk zou verschijnen dat consequenties zou hebben voor zijn arbeidsovereenkomst. Ondertussen bleek de monteur ook psychische problemen te hebben, die zich onder andere uitten in een suïcidepoging. Na de derde keer dat de monteur onder invloed van alcohol bleek te zijn, werd hij – een dag later – op het matje geroepen door zijn werkgever die hem op staande voet ontsloeg. Daarop smeekte de monteur om het behoud van zijn baan, waarna de werkgever hem een beëindigingsovereenkomst voorlegde. Na enkele minuten bedenktijd ondertekende de monteur, maar gaf aan een einde aan zijn leven te zullen maken. Daarop bracht de werkgever de monteur naar de huisarts. Een dag later deed de monteur een suïcidepoging.De monteur riep twee maanden later de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst in wegens misbruik van omstandigheden door de werkgever.De kantonrechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende had onderzocht of de ondertekening door de monteur wel had overeengestemd met zijn wil. Doordat de werkgever de monteur slechts had voorgespiegeld dat hij kon kiezen uit ontslag op staande voet óf de beëindigingsovereenkomst tekenen, had hij de monteur op het verkeerde been gezet, volgens de kantonrechter. De werkgever had de monteur moeten informeren dat hij het ontslag op staande voet had kunnen aanvechten. Daarnaast stelde kantonrechter vast dat de monteur onder invloed was van zijn psychische gesteldheid, waarvan de werkgever op de hoogte was. Als de werkgever hem juist had geïnformeerd en de psychische gesteldheid hem niet had beïnvloed, had de monteur naar alle waarschijnlijkheid niet getekend.De kantonrechter bevestigde de vernietiging van de beëindigingsovereenkomst, waarmee de arbeidsovereenkomst niet door die overeenkomst was geëindigd.Het is dus van belang om een werknemer te informeren over de gevolgen van het tekenen van een beëindigingsovereenkomst of hem juridisch advies te laten inwinnen. Deze kantonrechter had echter een tweede bezwaar tegen deze gang zaken, te weten de bekendheid van de werkgever met de psychische toestand van de monteur. Waarschijnlijk verweet de kantonrechter de werkgever dat hij de monteur niet behandelde als arbeidsongeschikt. Dat is een lastig onderwerp, zeker in combinatie met een alcoholverslaving. Een verslaafde werknemer is namelijk vaak ook een disfunctionerende werknemer.In een dergelijke situatie is het dan ook aan te raden de arbo-arts in te schakelen en, als het van een beëindiging komt, de werknemer te laten bijstaan door een jurist, zodat hij in ieder geval volledig wordt geïnformeerd.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Vernietiging van een beëindigingsovereenkomst

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief