icon

Bouwzaken en de gewone rechter

Soms komen bouwzaken waarop de UAV van toepassing zijn ook wel eens bij de gewone rechter terecht in plaats van bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, omdat partijen dan het in de UAV opgenomen arbitraal beding contractueel hebben uitgesloten.

Een voorbeeld daarvan is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand. De zaak betreft de verbouwing van het kantoorgebouw De Bazel aan de Vijzelstraat te Amsterdam tot stadsarchief , en heeft gediend voor de Rechtbank te Amsterdam en in hoger beroep voor het Hof. Zowel het vonnis in eerste aanleg (van 25 augustus 2010) als het arrest van het Hof (van 20 maart 2012) is in het tijdschrift opgenomen (TBR 2013/31 en 2013/32).

De vraag die bij bouwjuristen dan onmiddellijk opkomt is of de rechter over enig bouwrechtelijk onderwerp anders heeft beslist dan doorgaans de Raad van Arbitrage doet.

In de procedure zijn vele onderwerpen aan de orde gekomen, maar een daarvan pik er uit: de korting wegens te late oplevering. De opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, had ter zake een korting opgelegd van € 760.000,- (aanneemsom was € 6.998.000,- excl. BTW) wegens een termijnoverschrijding van 304 kalenderdagen.

De Rechtbank overwoog dat ingevolge het bepaalde in het bestek de korting wegens te late oplevering € 2.500,- per kalenderbedrag bedraagt, en dat dit een afwijking is van de kortingsregeling uit paragraaf 42 UAV, die in het derde lid bepaalt dat geen korting wordt opgelegd voor na de opleveringstermijn verstreken dagen die geen werkdag zijn. De Rechtbank oordeelde derhalve dat de korting in dit geval dient te worden berekend over kalenderdagen, en wees er daarvan 116 toe.

Het Hof is in appel niet aan beoordeling van de kortingskwestie toegekomen, maar de Rechtbank is bij haar beslissing, zoals Arne Jacobs in zijn noot onder de uitspraken terecht opmerkt, voorbij gegaan aan het bepaalde in paragraaf 1 lid 1 van de UAV, waarin staat dat onder dag kalenderdag moet worden verstaan. De Rechtbank had dus niet het bepaalde in het bestek als een afwijking van de UAV dienen te beschouwen, maar gewoon moeten vasthouden aan lid 3 van paragraaf 42 van de UAV, en mitsdien geen korting moeten opleggen over dagen die geen werkdagen zijn. De Raad van Arbitrage doet het ook zo.

Kortom, een voorbeeld van een andere uitkomst bij de rechter dan bij de Raad.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bouwzaken en de gewone rechter

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief