icon

Verpanding van vorderingen op basis van volmacht: volmachtregistratie vereist?

Eerder berichtten wij over een belangrijk arrest van de Hoge Raad in de insolventie- en bankenrechtpraktijk van 3 februari 2012, dat in de wandeling het Dix q.q./ING-arrest wordt genoemd. In dat arrest keurde de Hoge Raad goed dat kredietverschaffers (banken) de debiteurenportefeuille van hun klanten dagelijks “aan zichzelf” verpanden krachtens een volmacht die die klanten aan het begin van de kredietrelatie aan de bank hebben verstrekt. De Hoge Raad stelde als vereiste voor het tot stand komen van een geldig pandrecht wel dat de datum van het stuk waarin de volmacht is verleend (en ook waarin is vastgelegd op welk krediet de beoogde verpanding ziet), vaststaat. De Hoge Raad stelde die eis om antedatering van de volmacht te voorkomen. In de praktijk is vervolgens de vraag opgeworpen of de volmacht dan ook bij de Belastingdienst geregistreerd moet zijn. Dat is immers een gebruikelijke manier om antedatering bij pandrechten te voorkomen.

In een nieuwe zaak, ditmaal Van Leuveren q.q./ING, heeft de Hoge Raad die vraag recentelijk beantwoord. Mocht een kredietnemer (of meer voor de hand liggend: de curator in het faillissement van de kredietnemer) de datum van volmachtverlening betwisten, dan is het aan de bank om die datum te bewijzen. Een registratiestempel is daarvoor vanzelfsprekend het makkelijkste middel. Maar de Hoge Raad heeft nu expliciet bepaald dat niet alleen door registratie kan vaststaan wat de datum van volmachtverlening is geweest. Dat mag ook op andere manieren. Zoals met aanvullende documenten of met getuigen. De banken worden wederom, zij het ditmaal slechts een beetje, door onze hoogste rechter geholpen.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Verpanding van vorderingen op basis van volmacht: volmachtregistratie vereist?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief