icon

What's new in 2013: Wet vereenvoudiging regelingen UWV

In het kader van de miljardenbezuinigingen die het huidige kabinet voor ogen heeft, moet ook op de kosten van de sociale zekerheid worden bezuinigd. Daartoe is onder meer per 1 januari 2013 de Wet vereenvoudiging regelingen UWV in werking getreden. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV, krijgt daardoor met minder uitvoeringsvoorschriften te maken, waardoor het efficiënter en dus goedkoper zou moeten worden. Uiteraard zijn deze vereenvoudiging ook ingegeven door praktische overwegingen.

Een duidelijk merkbaar gevolg van deze vereenvoudigingen zou moeten zijn dat werkgevers en werknemers minder vaak gegevens hoeven aan te leveren aan het UWV. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van de hoogte van een ziektewetuitkering wordt met ingang van 1 juni 2013 niet meer uitgegaan van het laatst verdiende loon – dat meestal op het moment van aanvraag nog niet bij het UWV bekend is en dus moet worden opgevraagd – maar van het loon van een maand eerder.

De grootst merkbare wijziging betreft de afschaffing van de korting op de fictieve opzegtermijn bij ontbindingen. Als een arbeidsovereenkomst eindigt zonder inachtneming van de opzegtermijn, maar onder toekenning van een beëindigingsvergoeding, dan gaat de WW-uitkering pas in na afloop van de (fictieve) opzegtermijn en moet de werknemer tijdens de opzegtermijn leven van de vergoeding, tenzij die ontoereikend is. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd middels ontbinding door de kantonrechter of ontslagvergunning van het UWV, dan wordt de fictieve opzegtermijn met een maand verkort. Als werkgever en werknemer dus alleen een beëindigingsovereenkomst sluiten, geldt de volle opzegtermijn.

Deze korting van een maand is voor de ontbinding door de kantonrechter per 1 januari 2013 komen te vervallen. De gedachte daarachter is dat werkgevers en werknemers niet meer worden geprikkeld om wegens die maand korting de beëindiging te formaliseren via de kantonrechter. Door deze wijziging neemt de werklast voor de rechterlijke macht af en wordt 6 miljoen op WW-uitkeringen bespaard als gevolg van de latere instroom in de WW. Deze besparing wordt overigens alleen bereikt als mensen ook daadwerkelijk – zoals nu vaak gebeurt – voor het einde van hun WW-uitkering een nieuwe baan hebben gevonden, aangezien de duur van de uitkering (voorlopig) niet wordt verkort.

De maand korting op de opzegtermijn blijft overigens wel gelden voor beëindigingen middels een ontslagvergunning van het UWV. Wellicht dat hierdoor vaker een beroep zal worden gedaan op het UWV, waarmee de beoogde lastenvermindering deels teniet kan worden gedaan. De praktijk zal het uitwijzen.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
What's new in 2013: Wet vereenvoudiging regelingen UWV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief