icon

Van two-tier board naar one-tier board

Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk voor vennootschappen om te kiezen voor een ander bestuursmodel: de one-tier board, ook wel bekend als het monistische bestuursmodel. Onder het huidige recht kennen we alleen de two-tier board.

Wat is ook al weer het verschil? Bij een one-tier board zijn bestuur en toezicht in één orgaan verenigd. Er is geen strikte scheiding tussen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders. Bij een two-tier board wordt juist wel een strikte scheiding gehanteerd tussen het bestuur en het toezichthoudend orgaan. Het voordeel van de one-tier board is dat de taken van het bestuur kunnen worden verdeeld over zowel de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en dat er meer en gemakkelijker informatie-uitwisseling kan plaatsvinden.

De reden voor de wijziging is dat men het Nederlandse bedrijfsleven internationaal aantrekkelijker wil maken. De wetgever hoopt met de nieuwe regeling de bruikbaarheid van naamloze en besloten vennootschappen in nationale en internationale ondernemingsverhoudingen te vergroten. Nederland zou namelijk steeds meer concurrentie van rechtsvormen in het buitenland krijgen. Daarbij komt het one-tier model verreweg in de meeste landen voor en is zodoende een stuk bekender.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Van two-tier board naar one-tier board

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief