icon

De jaarrekening van de flex-B.V.

Al eerder werd hier geschreven over belangrijke wijzigingen door de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht. Nog niet besproken is de wijziging met betrekking tot de jaarrekeningverplichting voor de directeur-groot-aandeelhouder (hierna: dga). Het is voor de dga een stuk eenvoudiger geworden om de jaarrekening vast te stellen en décharge te verlenen.

Onder het oude recht diende de dga de volgende route te volgen: het opmaken van de jaarrekening door het bestuur, ondertekening daarvan door de bestuurders (en, indien van toepassing, de commissarissen), vervolgens de vaststelling door de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: AVA). Daarna moest nog een apart besluit worden genomen voor het verlenen van décharge. Een nogal omslachtig gebeuren voor een enig bestuurder en aandeelhouder van een vennootschap.

Terecht heeft de wetgever de dga nu de mogelijkheid geboden om dit een eenvoudiger te doen. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders (en commissarissen) als vaststelling van de jaarrekening en leidt dit automatisch tot décharge. Een apart besluit is niet meer nodig. Voorwaarde is wel dat alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd.

Wilt u meer weten over de consequenties van de nieuwe wetgeving voor uw onderneming, bel ons dan gerust. Wij zijn u graag van dienst.


Charlotte Mulder is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
De jaarrekening van de flex-B.V.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief