icon

Geen inzage aan curator op grond van 843a Rv

De curator in het faillissement van beleggingsmaatschappij Palm Invest verwijt ABN AMRO dat zij onrechtmatig zou hebben gehandeld jegens de schuldeisers van Palm Invest. Het verstrekken van een bankrekening door ABN AMRO aan Palm Invest (gevolgd door een gebrek aan toezicht op het gebruik van de bankrekening) zou strijd opleveren met de zorgplicht van de bank, waardoor Palm Invest destijds ongemerkt kon frauderen. Indien de bank de fraude op tijd zou hebben opgemerkt en daarom de bankrekening direct had beëindigd, dan zouden de schulden van Palm Invest volgens de curator niet zo hoog hebben kunnen oplopen.

Bij de curator ontstond het vermoeden dat de administratie van de bank bewijs zou bevatten voor de gestelde zorgplichtschending. In het bijzonder zou de onrechtmatigheid kunnen blijken uit de verslaglegging naar aanleiding van het voor banken verplichte Client Due Dilligence-onderzoek. Omdat ABN AMRO niet van plan was deze documentatie te overleggen, had de curator echter een bewijsprobleem. Art. 843a Rv kan in dergelijke situaties een oplossing bieden. Wanneer een procespartij een rechtmatig belang heeft bij kennisneming van bepaalde informatie, dan kan bijvoorbeeld afgifte van de documenten worden gevorderd.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft recentelijk de beslist op de vordering tot afgifte door de curator van Palm Invest. De vordering werd afgewezen, en wel om het volgende.

De curator had het gestelde rechtmatig belang onvoldoende aannemelijk gemaakt. De door de curator gestelde zorgplicht heeft namelijk slechts betrekking op de verhouding tussen de bank en de rekeninghouder en strekt niet tot bescherming van de belangen van de schuldeisers. Daarnaast dient het Client Due Dilligence-onderzoek slechts als waarborgfunctie voor de betrouwbaarheid van het bankwezen. En ten slotte: het zou te ver gaan om banken te verplichten alle transacties op fraude te controleren. Daarom kan geen sprake zijn van onrechtmatige daad jegens de schuldeisers in het faillissement van Palm Invest, ook niet indien uit de bankdocumenten zou blijken dat de bank onzorgvuldig heeft gehandeld.

ABN AMRO hoefde de stukken zodoende niet te overleggen. De stukken zouden immers geen bewijs kunnen leveren voor de gestelde onrechtmatige daad.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Geen inzage aan curator op grond van 843a Rv

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief