icon

Faillissement Yukos en het territorialiteitsbeginsel

Eerder schreven wij al over de gevolgen van een buitenlands faillissement in Nederland. Samengevat omvat het buitenlandse zich in beginsel ook de in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen van gefailleerde. Indien dit echter leidt tot het gevolg dat onvoldane crediteuren zich niet meer kunnen verhalen op in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen, dan raakt het buitenlandse faillissement niet de in Nederland aanwezige vermogensbestanddelen. De Hoge Raad heeft deze leer mede in het faillissement van het Russische bedrijf Yukos vastgesteld.

Recentelijk is opnieuw een vraag aan de rechter voorgelegd met betrekking tot het territorialiteitsbeginsel. Het ging ook hier over het faillissement van Yukos.

De casus is als volgt. Schuldeiser Glendale meende een flinke vordering te hebben op het destijds reeds gefailleerde bedrijf Yukos. Om te voorkomen dat, na afloop van langdurig juridisch getouwtrek over toewijzing van de vordering, niets meer bij Yukos te halen zou zijn, legde Glendale conservatoir beslag.

Bij conservatoir beslag geldt dat binnen een door de Voorzieningenrechter te bepalen termijn gedagvaard dient te worden, om te verzekeren dat het beslag niet onnodig lang zal duren. Glendale heeft zich aan deze termijn willen houden, maar werd geconfronteerd met het feit dat de vennootschap ten gevolge van het faillissement reeds door de Russische rechter was ontbonden. Glendale heeft daarom de dagvaarding (tijdig) uit laten brengen op de laatst bekende vestigingsplaats van Yukos.

De vraag rees of Glendale aan zijn dagvaardingsverplichting had voldaan door te dagvaarden aan een (niet meer) bestaande rechtspersoon. De rechtbank paste leer van de Hoge Raad toe en oordeelde dat de dagvaarding geldig was betekend. Een ander oordeel brengt immers met zich mee dat een buitenlands faillissement in de weg staat aan het verhaal van schuldeisers over in Nederland aanwezig vermogen. Het feit dat Yukos zich niet tegen de vordering kan verweren achtte de rechtbank minder zwaarwegend.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bedrijven in moeilijkheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Faillissement Yukos en het territorialiteitsbeginsel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief