icon

Gemeenschap van goederen

Trouwt men als Nederlander in Nederland zonder van tevoren bij de notaris een akte van huwelijkse voorwaarden te hebben laten opstellen en te hebben ondertekend, dan trouwt men in algehele gemeenschap van goederen. Daar valt alles in. De gemeenschap is een verzameling, een geheel, van alles wat ieder van de echtgenoten (en geregistreerde partners) bezat en bezit. Alle goederen, die men vóór het huwelijk had en alle goederen die men tijdens het huwelijk zal verkrijgen, worden gemeenschappelijk. Dus ook studieschulden en andere oude schulden, bijvoorbeeld schulden die overbleven na een persoonlijk faillissement, dat voor het huwelijk plaatsvond, ook al wist de andere echtgenoot daar niets van. Dat kan voor de andere echtgenoot een nare ervaring zijn. De schuldeisers kunnen tijdens het huwelijk namelijk alle schulden verhalen op de gehele gemeenschap. Dat zal de andere echtgenoot in praktijk niet kunnen voorkomen.

Alleen in zeer bijzondere uitzonderingsgevallen hoeft de andere echtgenoot niet de dupe te zijn van oude schulden, die hij/zij niet kende. Daarvan zagen we in een uitspraak van de Hoge Raad in maart jl. een voorbeeld in het kader van een echtscheiding. De Hoge Raad vond de omstandigheden uitzonderlijk, onder meer omdat het huwelijk heel kort had geduurd, man en vrouw niet of nauwelijks hadden samengewoond, zij geen gezamenlijke bankrekeningen hadden, geen gezamenlijke aankopen hadden gedaan en de man de schulden vóór het huwelijk had gemaakt voor auto's en onroerend goed in het buitenland, zonder daarvan ooit iets te hebben verteld aan de vrouw. Inderdaad zijn deze omstandigheden uitzonderlijk te noemen.

Normaal gesproken zullen gedupeerde echtgenoten er niet zo goed vanaf komen en kunnen zij zo al hun spaargeld zien opgaan aan de schulden van de ander, of die nu gemaakt zijn tijdens het huwelijk of voor die tijd. Er zijn overigens wel uitzonderingen op hetgeen in de gemeenschap valt. De voornaamste uitzonderingen zijn giften en geërfd vermogen, waarvan door de schenker of erflater is bepaald, dat ze buiten de gemeenschap blijven. Ook pensioenrechten blijven erbuiten, maar die worden in het algemeen wel verdeeld. Daarvoor geldt de wet verevening pensioenrechten bij scheiding, die echtgenoten over en weer een recht geeft op een deel van het pensioen van de ander.


Clasien van de Pas – Rutgers van der Loeff is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Gemeenschap van goederen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief