icon

Arbitraal beding in algemene voorwaarden niet per definitie onredelijk bezwarend

Het is gebruikelijk om op overeenkomsten in de bouw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, zoals de UAV 2012 en de AVA 1992. Daarin is meestal de Raad van Arbitrage voor de bouw aangewezen ter beslechting van alle geschillen tussen partijen. Aangezien met een dergelijk arbitraal beding de mogelijkheid om naar de gewone rechter te gaan in beginsel wordt uitgesloten, oordeelde het gerechtshof Leeuwarden vorig jaar dat een dergelijke bepaling steeds als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt voor consumenten en daarom vernietigbaar is.

Op 21 september jl. heeft de Hoge Raad dit arrest echter vernietigd. Volgens de Hoge Raad heeft het hof ‘een oordeel gegeven dat niet steunt op de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval, maar op een algemene argumentatie (..).' Volgens de Hoge raad kán een dergelijk arbitraal beding wel onredelijk bezwarend zijn en daarmee op grond van 6:233 BW vernietigbaar zijn, maar het moet dan wel ‘steunen op een specifieke motivering waarin zijn betrokken de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, terwijl stelplicht en bewijslast terzake in beginsel op de consument rusten.'

Het is dus aan de consument om gemotiveerd de stellen en te bewijzen waarom het arbitraal beding buiten toepassing gelaten dient te worden.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Arbitraal beding in algemene voorwaarden niet per definitie onredelijk bezwarend

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief