icon

Bestekschrijvers en de UAV

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van deze maand komt een bestekschrijver aan het woord, ing. R. Reijnders, die naar aanleiding van de dit jaar vastgestelde lichte herziening van de UAV pleit voor een grotere herziening van de UAV, maar dan met meer invloed vanuit de praktijkbranche, waarbij hij met name doelt op bestekschrijvers en directievoerders (TBR 2012/159).

Van de punten die hij aanhaalt die beter bij de praktijk zouden moeten aansluiten, noem ik er twee:

• de uitdrukkelijke afwijkingen van de UAV

• de bouwvergaderingen

De uitdrukkelijke afwijkingen van de UAV

In de UAV staat in paragraaf 2 lid 1 dat de bepalingen van de UAV gelden voor zover daarvan in het bestek niet uitdrukkelijk is afgeweken. Voor de bestekschrijver rijst dan de vraag: hoe vertaal ik uitdrukkelijk in het bestek?

Niet door telkens bij een afwijking het woord uitdrukkelijk in het bestek te noemen, zo stelt Reijnders, want dat is volgens hem niet de bedoeling, maar door de afwijking zo in het bestek te vermelden dat deze niet ergens tussen andere bepalingen verborgen staat.

Daarom zou hij er voor zijn in alle bestekken, en met name in de RAW- en STABU-bestekken, de afwijkingen, en uiteraard ook de aanvullingen van de UAV een vaste plaats te geven, zodat deze voor de lezer van het bestek helder en overzichtelijk bij elkaar staan.

Ik kan het hiermee geheel en al eens zijn, zij het dan dat het in veel bestekken natuurlijk ook al zo wordt gedaan, waarbij mijns inziens vaker een probleem is, maar ook dat signaleert Reijnders, dat de bestekschrijver bij het formuleren van de afwijkingen en aanvullingen zich onvoldoende bewust is van wat er nu precies in de UAV staat.

De bouwvergaderingen

In de nieuwe UAV is aan paragraaf 27 een lid 9 toegevoegd, dat uitgaat van de mogelijkheid dat is overeengekomen dat tijdens de uitvoering van het werk bouwvergaderingen worden gehouden (in de UAV uit 1989 kwam de bouwvergadering niet voor).

Zoals Reynders terecht opmerkt, kan het woord overeengekomen hier alleen maar tot verwarring leiden. Want, wat als het houden van bouwvergaderingen niet in het bestek staat vermeld, maar de opdrachtgever het later toch wil? Dan zou dat in principe voor de aannemer meerwerk kunnen zijn, terwijl het houden van bouwvergaderingen natuurlijk al sinds mensenheugenis nagenoeg bij ieder werk standaard is.

Kortom: het is beter om het woord overeengekomen te laten vervallen.


Charles Smit is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Bestekschrijvers en de UAV

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief