icon

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid?

De verkiezingen zijn ook door ons met spanning gevolgd, en ook wij vragen ons natuurlijk af wat de uitkomst gaat betekenen, en dan in het bijzonder voor ons werkterrein. Een coalitie van VVD en PvdA ligt voor de hand (meer smaken zijn er ook nauwelijks). Wat gaat dat betekenen voor het sociaal beleid, en in het bijzonder voor het ontslagrecht?

VVD wil het ontslagrecht versoepelen, de PvdA (uiteraard) niet. Die wil juist de positie van de flexibele arbeidskracht versterken. Ik een van de vele debatten en beschouwingen op de televisie hoorde ik iemand – ik meen van PvdA-huize – stellen dat de discussie niet moet gaan over het ontslagrecht, maar over het arbeidsrecht in het algemeen. Zoals hij het uitdrukte: flex is te flex, en vast is te vast. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Alleen het ontslagrecht versoepelen is geen oplossing voor de arbeidsmarkt (en in elk geval geen aanvaardbare oplossing voor wat toch ongeveer de helft van de coalitie zal worden). Wat dan wel?

De logische uitkomst lijkt te zijn dat het arbeidsrecht wordt geliberaliseerd in die zin dat de partijen – werknemer en werkgever, en dan natuurlijk met name de werkgever – de mogelijkheid krijgen beslissingen te nemen zonder toetsing vooraf (dus: ontslag zonder ontslagvergunning) maar dat gelijktijdig er wel regels worden gesteld onder welke omstandigheden zo'n ontslag is toegestaan. Het zal niet leiden tot een afname van de regels (wellicht integendeel), maar het gevolg zal wel zijn dat de verantwoordelijkheid voor het naleven en controleren ervan in de eerste plaats bij de werkgever zelf komt te liggen, en dat dit slechts achteraf wordt getoetst door de rechter. Liberalisering en deregulering zonder dat dat ten koste hoeft te gaan van de positie van de werknemer.

Wel lijkt onvermijdelijk dat, wat er ook gebeurt, de relatief hoge vergoedingen bij ontslag omlaag zullen gaan. Niet alleen de politiek praat daarover, ook de kantonrechters zijn weer in discussie over een verlaging van de kantonrechtersformule. De uitkomst daarvan is onzeker, maar duidelijk is wel dat als er wat uitkomt, dat zal betekenen dat de vergoedingen lager zullen worden.

Als de formatie is voltooid weten we meer. In een regeerakkoord wordt hierover ongetwijfeld het nodige afgesproken – of het dan wordt uitgevoerd zullen we moeten afwachten. We houden het in de gaten.


Arco Siemons is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

Een nieuwe herfst, een nieuw geluid?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief