icon

Steeds meer projecten in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

De ‘derde tranche' van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is gepubliceerd en inmiddels in werking getreden.

Daarmee is een aantal nieuwe ‘ontwikkelingsgebieden' toegevoegd aan de reeds bestaande lijst. Binnen deze gebieden kan afgeweken worden van een aantal milieunormen wanneer de gebieden zorgen voor het versterken van duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling. Het betreft bijvoorbeeld ‘De kop van Isselt' in Amersfoort, waarbij een oorspronkelijk industriegebied wordt getransformeerd in gemengd stedelijk gebied. Door aanwijzing als ontwikkelingsgebied kan daarbij flexibeler worden omgegaan worden met de milieugebruiksruimte.

Ook is een aantal ‘innovatieve projecten' toegevoegd. Voor deze projecten kan ook worden afgeweken van milieuwetgeving, zoals de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Het moet gaan om een experiment dat bijdraagt aan innovatieve ontwikkelingen en voldoende aannemelijk zijn dat uitvoering ervan bijdraagt aan het bestrijden van de economische crisis en aan duurzaamheid. In Meppel wordt bijvoorbeeld een energiezuinige woningwijk gebouwd, waarvoor een zwaardere energieprestatiecoëfficient en een eigen aangepast Bouwbesluit zal gelden. Op een aantal andere plaatsen is er sprake van duurzaam stortbeheer. Daar mag als experiment afgeweken worden van de verplichting in het Stortbesluit om op stortplaatsen onmiddellijk een isolerende bovenafdichting aan te brengen. Hierdoor kan water en lucht toegevoegd worden waardoor verontreiniging in het afval beter kunnen worden afgebroken.

Daarnaast is een aantal projecten aan bijlage II toegevoegd. Voor deze projecten geldt het aangepaste procesrecht van de Crisis- en herstelwet met versnelde procedures.

Inmiddels ligt ook het ontwerpbesluit voor de vierde tranche alweer bij de Tweede Kamer en heeft de vijfde tranche reeds ter inzage gelegen. Tot 1 oktober 2012 kunnen overheden nieuwe projecten aanmelden bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de zesde tranche. Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet bouwt dus steeds verder uit. Hier en hier zijn brochures met een beschrijving van de projecten te vinden.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied omgevingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Steeds meer projecten in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief