icon

BTW tarief naar 21%

Vanaf 1 oktober 2012 wordt het BTW tarief verhoogd van 19% naar 21%. Bedrijven die onder het volle tarief vallen kunnen zich daar nu al op voorbereiden.

Het nieuwe percentage geldt voor prestaties geleverd of verleend (het kan zowel om een dienst of een goed gaan) op of na 1 oktober 2012. Indien een bedrijf nu al een factuur heeft verstuurd voor een prestatie die pas op of na 1 oktober wordt geleverd, dan dient er alsnog een nieuwe factuur voor die extra 2% te worden verstuurd. Het is daarom aan te raden om nu alvast rekeningen te versturen met het nieuwe tarief, indien de prestatie na 30 september staat gepland.

Sommige prestaties worden niet specifiek geleverd op één tijdstip, maar doorlopend, zoals bijvoorbeeld het leveren van gas, water en licht. Voor dat soort prestaties geldt dat als de afrekening voor de doorlopende prestatie betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 september 2012 dat de afrekenperiode moet worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21%.

De overheid stelt los van deze verhoging eisen aan wat er op de factuur moet staan en wanneer het document moet worden verstuurd. De ondernemer die de levering of de dienst verricht moet altijd zijn naam, adres, woonplaats en btw-identificatienummer op de factuur vermelden. Dit identificatienummer wordt gebruikt bij transacties binnen de Europese Unie (EU). Als ondernemingen uit verschillende EU landen goederen leveren of diensten verrichten, moet de leverancier ook het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur vermelden. Op die manier is het duidelijk met wie de ondernemer heeft gehandeld.

Deze BTW verhoging vloeit voort uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarin de fiscale maatregelen uit het akkoord, in mei gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, zijn geregeld.

De BTW verhoging wordt vanaf 2013 gecompenseerd door de inkomstenbelasting te verlagen. De overdrachtsbelasting blijft structureel op 2%. De btw op podiumkunsten wordt verlaagd van 19 naar 6%. In het fiscale crisispakket is verder onder andere een aanpassing in de aftrek van deelnemingsrente opgenomen, net als een vergroeningspakket en een wijziging van de accijnzen voor alcohol en tabak.Het is natuurlijk maar de vraag wat het nieuwe kabinet met dit crisispakket zal doen.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied column.

BTW tarief naar 21%

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief