icon

Toestemming echtgeno(o)t(e) bij aangaan borg als indirect bestuurder

Een echtgenoot behoeft toestemming van zijn of haar echtgenoot, als hij of zij zich borg stelt voor de schuld van een ander, zo bepaalt artikel 1:88. Wordt die toestemming niet gegeven, dan is de borgstelling vernietigbaar. De echtgenoot wier of wiens toestemming ten onrechte niet werd gevraagd, kan daar een beroep op doen – zodat de ander onder eventuele claims uit kan komen.

De eis van toestemming van de echtgeno(o)t(e) geldt niet in alle gevallen. De toestemming is bijvoorbeeld niet noodzakelijk als de borg wordt aangegaan in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf. Artikel 1:88 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek breidt die uitzondering uit naar de bestuurder van een vennootschap die zich borg stelt ten behoeve van (de normale bedrijfsuitoefening van) die vennootschap, en die zo nauw verbonden is met de onderneming dat hij eigenlijk zelf als de ondernemer kan gelden. De wet vraagt hiervoor wel dat de bestuurder (al dan niet samen met andere bestuurders) een meerderheidsbelang in de vennootschap heeft.

Hoe streng is die wettelijke eis van het meerderheidsbelang? Streng, zo bevestigde de rechtbank Haarlem onlangs. Een vennootschap had een krediet aangevraagd bij Rabobank. Deze bestuurder had zich borg gesteld voor dit krediet. De vennootschap ging failliet, en Rabobank sprak de bestuurder aan uit hoofde van de borg. Zijn echtgenote had deze borg echter niet meegetekend en beriep zich op vernietiging. Rabobank stelde dat de uitzonderingsregel van artikel 1:88 lid 5 van toepassing was, dat de toestemming van de echtgenote daarom niet vereist was en dat de echtgenote dus geen beroep op vernietiging kon doen.

De (indirect) bestuurder – en de enige bestuurder – van de vennootschap had (indirect) 50% van de aandelen van de vennootschap in handen. 50% is een groot belang, maar geen meerderheidsbelang, en dus oordeelde de rechtbank dat artikel 1:88 lid 5 buiten toepassing moest worden gelaten. De echtgenote had de borgstelling met succes vernietigd – en de bestuurder ging vrijuit.


Sascha Guillaume is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied financiering en Zekerheden.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Toestemming echtgeno(o)t(e) bij aangaan borg als indirect bestuurder

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief