icon

Buitengerechtelijke vernietigingsverklaring

Een partij kan, nadat hij een rechtshandeling heeft verricht (zoals een overeenkomst sluiten), deze rechtshandeling vernietigen in geval deze door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Ook indien een schuldenaar bij het verrichten van een onverplichte rechtshandeling wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van een of meer schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden het gevolg zou zijn, kan iedere schuldeiser die door deze rechtshandeling in zijn verhaalsmogelijkheden is benadeeld, de rechtshandeling vernietigen.

Een partij kan een rechtshandeling vernietigen door een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring. Indien is voldaan aan de eisen die voor de ingeroepen vernietigingsgrond gelden, heeft de buitengerechtelijke verklaring het daarmee beoogde rechtsgevolg. De vernietiging werkt terug tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht.

Wanneer echter de gerechtvaardigdheid van de vernietigingsverklaring door de andere partij(en) bij de rechtshandeling wordt bestreden, zal de rechter over die gerechtvaardigdheid moeten oordelen. Maar wat gebeurt er als er door (één van) de andere partij(en) wordt berust in de vernietiging?

Indien door de andere partij(en) bij de rechtshandeling in de vernietiging wordt berust, zal in beginsel ten opzichte van een derde als vermoeden mogen gelden dat aan de eisen voor de vernietiging is voldaan en dat de buitengerechtelijke vernietigingsverklaring derhalve rechtsgevolg heeft gehad. Het ligt dan op de weg van de derde die de gerechtvaardigdheid van de vernietiging of de (geldigheid van de) berusting wil betwisten, om voldoende feiten en omstandigheden aan te dragen die voornoemd vermoeden kunnen ontzenuwen.

Zo heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld in een zaak waar een curator in het faillissement van A een rechtshandeling (een cessie) heeft vernietigd. A had haar vordering op S gecedeerd aan B. De curator heeft, toen A failliet was verklaard, deze cessie vernietigd. B heeft in deze vernietiging berust. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld dat, nu B heeft berust in de vernietiging, partij S voldoende feiten en omstandigheden moet aandragen om het vermoeden dat aan de eisen van de vernietiging is voldaan te ontzenuwen. In dit geval was dat S niet gelukt.

Indien u een rechtshandeling wenst te vernietigen of daarmee geconfronteerd wordt, dan zijn wij u daar graag bij van dienst.


Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Buitengerechtelijke vernietigingsverklaring

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief