icon

Kredietnemer blijkt borg

Wanneer twee partijen een overeenkomst sluiten, zetten zij daar vaak een titel boven die kort aangeeft wat voor soort overeenkomst het betreft: koop, huur, opdracht, bruikleen, etc. Meestal komen titel en inhoud met elkaar overeen, maar niet altijd.

Volgens het Nederlandse recht is voor de positie van partijen de inhoud van de overeenkomst bepalend en niet de titel. Dat kan soms tot onverwachte situaties leiden. Zo komt het regelmatig voor dat banken bij het verstrekken van een krediet een zogenaamde hoofdelijkheidsverklaring laten tekenen, terwijl uit de inhoud van dat document blijkt dat het een borgtocht betreft.

In een zaak waarover het Gerechtshof Amsterdam recentelijk oordeelde, ging het nog iets verder.

Een vader en zoon gingen in 2009 naar de Rabobank omdat de zoon een financiering wilde om oude leningen af te lossen. Omdat de zoon meer wilde lenen dan mogelijk was, nam de bank de vader als medekredietnemer op in de overeenkomst van geldlening. De bank wist echter dat de vader zelf geen kredietbehoefte had en dus van het krediet geen gebruik zou maken.

Hoewel de overeenkomst van geldlening de vader als kredietnemer (en dus als hoofdelijk aansprakelijke partij vermeldde), bleek volgens het gerechthof uit de feiten dat de vader materieel slechts borg voor zijn zoon had gestaan.

Een belangrijk verschil tussen het aangaan van een lening voor zichzelf en borgtocht voor een ander, is dat de borg die een borgtocht aangaat, daarvoor toestemming van zijn eventuele echtgenoot nodig heeft.

Nu de echtgenote van de vader die toestemming niet had verleend, ging de door de vader aan de bank verstrekte borg onderuit. De vordering van de bank tegen de vader werd afgewezen.


Peter Bos is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Kredietnemer blijkt borg

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief