icon

Uitzendkrachten? Let op risico's van loonheffing, omzetbelasting en boetes!

Ongetwijfeld loopt er ook in uw bedrijf de komende maanden een uitzendkracht rond. Om de zomerdrukte het hoofd te bieden, of om de vakantie van vaste medewerkers op te vangen. Het mag onderhand wel bekend zijn dat u als inlener op veel terreinen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om veilige werkomstandigheden, maar ook daar waar het de controle betreft of een uitzendkracht wel in Nederland mag werken (Wet arbeid vreemdelingen). U kunt zich in die gevallen niet verschuilen achter het uitzendbureau.

Hetzelfde geldt voor de afdracht van loonheffing en omzetbelasting die het uitendbureau waarvan u de arbeidskrachten inleent, niet heeft betaald. Doet u zaken met een uitzendbureau dat nalaat om dit tijdig af te dragen, dan kan de Belastingdienst op enig moment bij u aankloppen. Om de de risico's wat dat betreft te beperken bestaat er de mogelijkheid om een deel van de kosten van het uitzendbureau niet direct over te maken, en in plaats daarvan op een zgn. g-rekening van het uitzendbureau te storten. Maar, de kans bestaat dat de storting op de g rekening niet voldoende blijkt om openstaande posten te voldoen, en dat u later alsnog het meerdere moet bijbetalen. In dat geval zou het prettig zijn als er een uitweg bestaat.

Die is er, en heet disculpatieregeling “inlenersaansprakelijkheid“. Op het moment dat u aan de in die regeling opgenomen voorwaarden voldoet, wordt u niet aansprakelijk gesteld, vgl. de publicatie van de Belastingdienst.

De voorwaarden waaraan u dan moet voldoen zijn met ingang van 1 juli 2012 gewijzig:

1. De uitzendonderneming waarvan u arbeidskrachten inleent voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA);

2. U stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de g-rekening van de in het SNA-register opgenomen uitzendonderneming. Als op de omzetbelasting de verleggingsregeling van toepassing stort u 20% van het factuurbedrag;

3. De betaling op de g-rekening voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De factuur van de uitlener voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt;
  • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft wordt vermeld;
  • Het tijdvak of tijdvakken waarop de gefactureerde prestatie betrekking heeft wordt vermeld;
  • De benaming of kenmerk van het werk wordt vermeld;

4. Bij betaling vermeldt u het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur;

5. Uw administratie moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden;

6. U moet de identiteit van de ingeleende werknemer kunnen aantonen;

7. Voor zover van toepassing moet u kunnen aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Zie voor de overgangsregeling en een verdere toelichting de hierboven opgenomen publicatie van de Belastingdienst.

Daarnaast geldt er vanaf 1 juli 2012 een registratieplicht voor uitleners van arbeidskrachten, waaronder uitzendbureau's. Uitzendbureau's dienen ervoor te zorgen dat er een aantekening wordt opgenomen bij hun inschrijving in het Handelsregister van de KvK. U, als inlener, dient na te gaan of de uitlener zich wel heeft geregistreerd (vanaf half juli mogelijk op www.kvk.nl/waadi). Staat de uitlener niet goed geregistreerd maar laat u ingehuurde arbeidskrachten toch in uw bedrijf werken, dan riskeert u een zogenoemde bestuurlijke boete. Die boete kan flink in de papieren lopen. Zie hierover ook het persbericht van het ministerie van SZW.


Femke van Ooijen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Uitzendkrachten? Let op risico's van loonheffing, omzetbelasting en boetes!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief