icon

Perifere detailhandel is niet hetzelfde als detailhandel

Is perifere detailhandel eenzelfde bestemming als normale detailhandel, zoals een supermarkt? Kan er in een bestemmingsplan middels een afwijkingsbevoegdheid een supermarkt planologisch mogelijk worden gemaakt, terwijl de doeleindenomschrijving louter perifere detailhandel toestaat? Deze vragen worden beantwoord in een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling antwoordt op beide vragen ontkennend. Perifere detailhandel is detailhandel die moeilijk inpasbaar is in bestaande winkelgebieden vanwege de volumineuze aard en de bevoorrading ( zoals auto's, boten, caravans, tuincentra artikelen, bouwmarkt, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en woninginrichting). De ruimtelijke effecten van perifere detailhandel verschillen van de effecten van andere vormen van detailhandel, zoals een supermarkt, nu voor perifere detailhandel veelal meer ruimte is benodigd dan voor andere vormen van detailhandel en perifere detailhandel veelal andere gevolgen wat betreft verkeersaantrekkende werking heeft dan andere detailhandelsvormen. Om die reden oordeelt de Afdeling in haar uitspraak van 6 juni 2012 dat perifere detailhandel toch echt een andere bestemming is dan andere vormen van detailhandel, zoals een supermarkt.

De raad van Haarlem kon dus niet volstaan met een afwijkingsbevoegdheid in de bestemmingsplanvoorschriften voor het toestaan van detailhandel, zoals een supermarkt, omdat daarmee de bestemming in strijd met artikel 3.6, lid 1, onder c, van de Wro wordt gewijzigd. De raad had dus een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a, van de Wro moeten opnemen.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied handel- en ondernemingsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Perifere detailhandel is niet hetzelfde als detailhandel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief