icon

Onbezonnen opzegging door werknemer

De werkgever heeft bij opzegging door een werknemer een onderzoeksplicht: de werkgever moet zich er van verzekeren dat de werknemer beseft wat hij doet en ook daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, ondanks de negatieve gevolgen die dat voor hem kan hebben. Wie zelf ontslag neemt krijgt immers geen WW uitkering.

Zeker bij een onverwachte of emotionele “opzegging” geldt deze plicht. Stel dat een werknemer tijdens een ruzie met zijn leidinggevende roept dat hij ontslag neemt, dan dient de werkgever de werknemer op een later moment nog eens te vragen of hij inderdaad ontslag wilde nemen en of hij wel beseft wat de gevolgen daarvan zijn. Werkgevers plegen deze onderzoeksplicht vaak te ondervangen door de werknemer te laten tekenen voor zijn ontslag. Daarmee is echter niet in alle gevallen de kous af.

Een dakdekker nam tijdens een functioneringsgesprek ontslag, ondertekende het gespreksverslag en het beoordelingsformulier en ondertekende een brief van de werkgever waarin zijn ontslag werd bevestigd. Een maand later kwam de dakdekker terug op zijn ontslagname, omdat hij inmiddels had ontdekt dat hij geen recht had op een WW-uitkering door zijn ontslagname.
In kort geding vorderde de dakdekker wedertewerkstelling bij het dakdekkersbedrijf. De werkgever stelde dat de dakdekker bewust ontslag had genomen, door naar aanleiding van een slechte beoordeling in alle rust tot drie keer toe schriftelijk te bevestigen dat hij de arbeidsovereenkomst wilde beëindigen door drie keer zijn handtekening te zetten.

De kantonrechter te Haarlem oordeelde echter dat gezien de omstandigheden van het geval de werkgever er niet zonder meer op had mogen vertrouwen dat de dakdekker daadwerkelijk de bedoeling had zijn dienstverband per direct te beëindigen. De dakdekker was naar het oordeel van de kantonrechter niet goed van de tongriem gesneden. Dit gegeven, gevoegd bij het feit dat de dakdekker, na 11 jaar naar tevredenheid van zijn werkgever te hebben gefunctioneerd, in het beoordelingsgesprek werd overrompeld met een zeer slechte beoordeling, maakte dat de werkgever er niet zonder meer van uit mocht gaan dat het de bedoeling was van de dakdekker om ontslag te nemen.

Het feit dat de dakdekker drie handtekeningen had gezet ter bevestiging doet daar gezien die omstandigheden niet aan af. Het had op de weg van de werkgever gelegen om de dakdekker te wijzen op de negatieve gevolgen van zijn ontslagname – zoals het risico om geen WW-uitkering te krijgen – en hem een termijn voor beraad te geven. De vordering van de werknemer om weer te worden toegelaten tot zijn werk, werd toegewezen.

Een werkgever hoeft niet in alle gevallen de werknemer te wijzen op de mogelijk negatieve gevolgen van ontslagname. Dat hangt steeds af van de omstandigheden van het geval. Een werknemer met een hoog opleidingsniveau bijvoorbeeld die in alle rust op eigen initiatief aan zijn werkgever komt vertellen dat hij zijn arbeidsovereenkomst opzegt, hoeft over het algemeen niet nog eens te worden geïnformeerd over de gevolgen.


Maartje Oliemans-Ouwehand is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Onbezonnen opzegging door werknemer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief