icon

Weblog van echtgenoot leidt tot ontslag

De meeste werknemers zijn zich er inmiddels van bewust dat uitlatingen over (onvrede met) het werk/de collega’s/de baas op internet en in sociale media zoals Facebook en Hyves misschien wel eens bij diezelfde baas terecht kunnen komen en dat voorzichtigheid aldus is geboden (zie onder meer de weblog uit december 2012 van Arco Siemons). Dat echter ook uitlatingen op internet van anderen dan de werknemer, zoals een echtgenoot of partner, de werknemer zodanig kunnen worden aangerekend dat dit zou kunnen leiden tot ontslag ligt minder voor de hand.
Toch was nu precies dat wat er gebeurde in een zaak van een leerkracht, als ambtenaar aangesteld bij een praktijkschool. De echtgenoot van deze leerkracht was eveneens werkzaam op deze school en had op internet blogs geplaatst over (het werken op) de onderwijsinstelling. De verhalen leidden tot veel onrust en een aantal klachten over de negatieve wijze waarop collega’s werden beschreven.
De onderwijsinstelling heeft zowel de blogger als zijn vrouw hierop aangesproken en hen een termijn gesteld om de informatie over de school en collega’s van internet te verwijderen.
Toen zij hieraan niet voldeden en de vrouw zich ook niet distantieerde van de uitlatingen van haar echtnoot zijn beiden ontslagen, hij vanwege het plaatsen van de blogs en zij omdat zij zich daarvan onvoldoende had gedistantieerd.

Waar bij het ontslag van de echtgenoot nog een voorstelling kan worden gemaakt, ligt dat anders in het geval van zijn vrouw: zij heeft immers zelf geen uitlatingen gedaan over haar collega’s op internet. Voor de rechtbank was dat gegeven dan ook aanleiding om het ontslag te vernietigen: het enkele feit dat zij zich niet (expliciet) van de uitlatingen van haar echtgenoot had gedistantieerd was onvoldoende om plichtsverzuim aan te nemen. Wel oordeelde de rechtbank dat sprake was van een verstoorde arbeidsverhoudingen (de collega’s wilden niet meer met haar samenwerken) maar omdat er geen onderzoek was gedaan naar mogelijke herplaatsing elders binnen de onderwijsinstelling werd het ontslag vernietigd en terugverwezen naar bezwaar. Een nieuwe beslissing op bezwaar volgde waarbij ontslag werd gehandhaafd omdat er geen herplaatsingsmogelijkheden waren.

De rechtbank stelde wederom vast dat sprake was van een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding. Ook de Centrale Raad van Beroep was deze mening toegedaan. De Raad woog daarbij mee dat de blog deels was gebaseerd op informatie die de leerkracht moest hebben verstrekt aan haar echtgenoot zodat zij mede verantwoordelijk was voor de inhoud. Ook woog voor de Raad mee dat zij zich niet had gedistantieerd van de uitlatingen van haar echtgenoot, noch spijt had betuigd of “zelfs maar begrip heeft getoond” en evenmin had aangegeven in de toekomst niet meer mee te werken aan nieuwe verhalen voor de blogspot. Daarnaast heeft de leerkracht niets ondernomen om de verstoorde verhoudingen te herstellen. Dat dit volgens haar niet zou kunnen wegens ” echtelijke verplichting” komt voor eigen rekening en risico, oordeelt de Raad. Het enkele feit dat de leerkracht zich niet heeft ingezet om uitlatingen van een ander van internet te verwijderen is geen reden voor ontslag. Als er echter een verstoorde verhouding ontstaat (met collega’s en werkgever) dan kan dat alsnog reden voor ontslag zijn. Het is dus en blijft dus oppassen met internet.


Fleur Costa Baiôa is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied arbeidsrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Weblog van echtgenoot leidt tot ontslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief