icon

Meer zelfbouwwoningen in Amsterdam

Het college van B&W wil dat vanaf 2016 25% van de nieuwbouwproductie in Amsterdam in opdracht van Amsterdammers zelf wordt gebouwd, zo meldt de website van de gemeente Amsterdam. Daarvoor worden nu, behalve vrije kavels, ook kluswoningen en oude scholen aangeboden om te verbouwen, en in de toekomst wellicht ook leegstaande kantoren.

Zelfbouwbuurten, zoals aan de Scheepstimmermanstraat, kunnen een gevarieerd beeld geven. Persoonlijk vind ik het vaak mooie buurten. Het is echter maar de vraag of het gestelde percentage haalbaar is. De achtergrond is duidelijk mede gelegen in het feit dat Amsterdam woningen nodig heeft, maar projectontwikkelaars door het huidige economische klimaat onvoldoende geld hebben voor woningbouwprojecten.

Uit het meeste recente WoonOnderzoek Nederland uit 2009 van het ministerie van VROM en het CBS blijkt dat het percentage potentiële kopers met een bovenmodaal inkomen dat belangstelling heeft voor het zelf laten bouwen van een huis is afgenomen van 36% in 2006 tot 28% in 2009. Blijkens een rapport van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) is in Nederland het percentage zelfbouw van 17% in het midden van de jaren negentig gedaald tot 10% in 2010, ondanks een beleidsnota van VROM waarin werd beoogd om 1/3 van de nieuw te bouwen woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren. Zelfbouw duurt vaak langer en kost de gemeente vaak meer geld, omdat meer voorbereiding en begeleiding nodig is, aldus het rapport. Wellicht lukt het de gemeente Amsterdam desondanks om de interesse voor zelfbouw aan te wakkeren door meer vrije kavels ter beschikking te stellen op gewilde plaatsen.

Over zelfbouw is uitleg te vinden op deze website van de gemeente Amsterdam. Nadat een erfpachtovereenkomst wordt gesloten met de gemeente volgt een traject met een architect of bouwbegeleider over het ontwerp van het huis. Vervolgens moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd, waaraan het ontwerp ten grondslag ligt. Het huis zal qua afmetingen moeten voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan, bouwtechnisch moeten voldoen aan het bouwbesluit en qua vormgeving aan welstandeisen. In samenwerking met de architect zal vervolgens een contract gesloten moeten worden met een aannemer over de bouw. Hierop kunnen de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012) van toepassing worden verklaard.In al deze fasen kunnen onduidelijkheden ontstaan. Wij kunnen de betrokken partijen hierover adviseren.


Pjotr Lanting is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied bouwrecht.

Heeft u vragen?

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer zelfbouwwoningen in Amsterdam

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief